ВПЛИВ АНІМЕ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-73-3-27-33

Ключові слова:

Я-концепція, аніме-культура, особистість, соціальне благополуччя, особистісна зрілість.

Анотація

У статті представлено теоретичний аналіз впливу аніме культури на формування Я-концепції особистості. Описано особливості безпосереднього впливу аніме культури на людину. Емпірично досліджено показники Я-концепції, на які впливає та не впливає перегляд аніме-фільмів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Л. Березовська , Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат психологічних наук, доцент

А. Пелепей , Національний університет «Львівська політехніка»

магістрант спеціальності 053 «Психологія»

Посилання

Bereznytska, S. V., (2022). Psykholohichni osoblyvosti sotsialnykh navychok spilkuvannia pidlitkiv – «animeshnykiv» Psychological features of the social communication skills of teenagers - "animes fans". Psykholohichni zasady rozvytku, psykhodiahnostyky ta korektsii osobystosti v systemi bezperervnoi osvity / Za naukovoiu redaktsiieiu Matokhniuk L.O. // Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (9 – 10 hrudnia) № 32. Vinnytsia: KZVO «Vinnytska akademiia bezperervnoi osvity», 297 s. (in Ukrainian)

Vorzheinova, V. V., Cherednyk A. O. (2021) Osoblyvosti psykholohichnykh koreliativ osobystosti u anime prykhylnykiv ta antyanime sered molodi. Peculiarities of psychological correlates of personality in anime supporters and anti-anime among young people. Aktualni problemy suchasnoi psykholohii : materialy II Vseukrainskoi naukovoi internet-konferentsii 15 zhovtnia 2021. Odesa. S. 21-26. (in Ukrainian)

Hilbukh, Yu. Z. (1994) Test-opytuvalnyk osobystisnoi zrilosti. Test-questionnaire of personal maturity. K.: Naukovo-praktychnyi tsentr «Psykhodiahnostyka ta dyferentsiiovane navchannia». (in Ukrainian)

Humeniuk, O. Ye. (2004) Psykholohiia «Ia»-kontseptsii Psychology of the "I" concept : navchalnyi posibnyk. Ternopil: Ekonomichna dumka, 310 s. (in Ukrainian)

Zbirnyk metodyk dlia diahnostyky psykholohichnoi hotovnosti viiskovosluzhbovtsiv viiskovoi sluzhby za kontraktom do diialnosti u skladi myrotvorchykh pidrozdiliv A collection of methods for diagnosing the psychological readiness of military servicemen under contract to work as part of peacekeeping units (2011) : metod. posib. / O. M. Kokun ta in. Kyiv : NDTs HP ZSU. (in Ukrainian)

Kiza, K., Chetveryk-Burchak, A. H. (2014) Opys ta adaptatsiia opytuvalnyka "shkala sotsialnoho blahopoluchchia" Description and adaptation of the "scale of social well-being" questionnaire. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia : Psykholohiia. № 1099. Vyp. 54. S. 28-33. (in Ukrainian)

Klimanska, M., Haletska, I. (2019) Ukrainska adaptatsiia korotkoho piatyfaktornoho opytuvalnyka osobystosti TIPI (TIPI-UKR) Ukrainian adaptation of the short five-factor TIPI personality questionnaire (TIPI-UKR). Psykholohichnyi chasopys. №5. S.57-76. (in Ukrainian)

Kulchytska, I. M., Yakubovska, I. O. (2019) Psykholohichni aspekty vplyvu anime na molod Psychological aspects of the influence of anime on youth. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Psykholohiia. Vyp. 69. S. 34-39. (in Ukrainian)

Mykhalchuk, I. Ye. (2016). Identychnist u konteksti anime-kultury Identity in the context of anime culture. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Pedahohika, 2(2), 37-41. (in Ukrainian)

Subkultura anime u molodizhnomu seredovyshchi: informatsiina dovidka iz serii «Panorama svitu» Anime subculture in the youth environment: an informational guide from the series "Panorama of the World" (2017) / [uklad. N. O. Klimenko]; KZ KOR «KOBIu». K. 36 s. (in Ukrainian)

Tieriekhova, D.A. Spetsyfika stereotypizatsii suchasnykh molodizhnykh kultur v Interneti (na prykladi subkultury anime). The specificity of stereotyping of modern youth cultures on the Internet (using the example of anime subculture) – Rezhym dostupu: http://95.164.172.68:8080/khkdak-xmlui/handle/123456789/1721 (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23

Як цитувати

Березовська , Л., & Пелепей , А. (2023). ВПЛИВ АНІМЕ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Національного університету оборони України, 73(3), 27–33. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-73-3-27-33

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ