DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2018-50-2-23-30

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПРАЦЕЮ ПОПЕРЕДНЬОГО МІСЦЯ РОБОТИ БЕЗРОБІТНИХ

Б. Барчі

Анотація


У статті висвітлено результати емпіричного дослідження регулятори поведінки безробітних, що стоять н обліку в центрі зайнятості. Виявлено, що під час тривалого перебування людини у ситуації безробіття, невизначеності, тривоги та вибору порушується процес її соціалізації. Це виражається у зміні зовнішньої поведінки, оцінки норм і шаблонів моралі, а також у нерозумінні та неприйнятті того, що відбувається, у відмові від опанування нових видів діяльності тощо. Констатовано наявність гендерних та вікових особливостей у поведінці безробітних у виборі професії. Досліджено чинники задоволеності та незадоволеності працею на попередньому місці роботи безробітного.


Ключові слова


мотив; мотивація; безробітний; вибір професії; самосвідомість; само ставлення.

Посилання


Божович Л. И. Проблемы формирования личности: избранные психологические труды / Л. И. Божович. – Воронеж: МОДЭК, 1997. – 352 с.

Гордиенко А. А. Структура поведения безработного. / А. А. Гордиенко, Г. С. Поршнев, Ю. М. Плюснин // Социологические исследования. – 1996. – №11. – С. 99–109.

Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб.: Питер, 2007. – 352 с.

Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості : у межах і за межами буденності : наук. вид. / Тетяна Михайлівна Титаренко. – К. : Либiдь, 2003. – 376 с.

Якобсон П. М. Психология чувств и мотивации: избран. психол. труды. / П. М. Якобсон. – Воронеж: НПО, 2008. – 304 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.