№ 2 (50) 2018

Зміст

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ PDF
Н Агаєв 5-13
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ ПІДЛІТКІВ PDF
С. Алмаші, С. Костю 14-22
ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПРАЦЕЮ ПОПЕРЕДНЬОГО МІСЦЯ РОБОТИ БЕЗРОБІТНИХ
Б. Барчі 23-30
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ PDF
Г. Дубчак, Л. Сердюк 31-38
РОЛЬ САМОРЕГУЛЯЦІЇ КОМБАТАНТІВ У ФОРМУВАННІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ PDF
О. Колесніченко 39-44
ПСИХІЧНЕ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА КРИТЕРІЇ PDF
Д. Костюк, В. Костюк 45-50
ЛІДЕРСТВО ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ВЛАДИ У СУЧАСНОМУ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Л. Кримець 51-58
ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОДОЛАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ PDF
В. Крутов 59-64
ПСИХОТРАВМА ЯК НАСЛІДОК ТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСУ В РІЗНИХ НАПРЯМКАХ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ PDF
Н. Лозінська 65-73
УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ PDF
О. Макарова 74-81
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВАЧЕМ ІНФОРМАЦІЇ В РЕКЛАМІ PDF
О. Мельніченко 82-86
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НА ВУЗІВСЬКІЙ СТАДІЇ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ PDF
Н. Мілорадова 87-93
АНТИСУЇЦИДАЛЬНІ РЕЛІГІЙНІ ІМПЕРАТИВИ І ТАБУ PDF
А. Олійник 94-102
ХРОНОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ВНУТРІШНЬОЇ РОЗВІДКИ МВС-КДБ І ВИМОГ ЩОДО МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ОФІЦЕРІВ НЕГЛАСНОГО АПАРАТУ PDF
А. Сергієнко, Т. Ковалик 103-111
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПРАВООХОРОНЦІВ НА ЕТАПІ НАВЧАННЯ У ЗВО ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ PDF
Н. Твердохлєбова 112-118
ДО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО БОЙОВИХ ДІЙ В АРМІЯХ КРАЇН НАТО PDF
В. Ткаченко, Н. Костюкова 119-126
Проблема самодетермінації особистості в часі PDF
В. Турбан, В. Осьодло 127-132
Робота центрів соціальних служб із військовослужбовцями – учасниками бойових дій: особливості соціально-психологічних криз PDF
В. Турбан 133-138
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВІЙНИ У СВІТЛІ А.Т.О. PDF
В. Шидлюк, А. Сергієнко 139-144
МОТИВАЦІЯ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ PDF
О. Хлонь 145-151