DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2018-50-2-31-38

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

Г. Дубчак, Л. Сердюк

Анотація


У статті обґрунтовано актуальність вивчення проблеми професійної стресостійкості фахівців соціономічних професій. Розкрито зміст поняття «професійна стресостійкість». Описано процедуру дослідження з використанням методики експрес-діагностики рівня психоемоційної напруги (О.Копіна, К.Суслова, Є.Заїкін, 1995) та Бостонського тесту стресостійкості. Представлено результати емпіричного дослідження особливостей стресостійкості і психоемоційної напруги у студентів, що навчаються за соціономічними професіями та працюючих фахівців. Визначено спільні та відмінні особливості стресостійкості майбутніх та працюючих фахівців різних соціономічних професій. Виявлено, що студенти більше задоволені своїм здоров’ям, умовами життя, рівнем задоволення основних життєвих потреб та життям в цілому, ніж фахівці. Однак фахівці характеризуються високою стресостійкістю порівняно зі студентами. Виявлені відмінності є істотними статистично.


Ключові слова


професійна підготовка; соціономічні професії; стресс; професійна стресостійкість; рівень психічної напруги.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дубчак Г.М. Розуміння професійної стресостійкості у психологічній літературі / Г. М. Дубчак // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. – Вип. 649. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. університет, 2014. – С.39-47

Климов Е. А. Введение в психологию труда / Е. А. Климов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 199 с.

Копина О. С. Экспресс-диагностика уровня психоэмоциального напряжения и его источников / О. С. Копина, Е. А. Суслова, Е. В. Заикин. – Вопросы психологии. – № 3. – 1995. – С. 119-132.

Сердюк Л.З. Мотивація учіння особистості як детермінований та самодетермінований феномен // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ» Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – Вип. 20, ч.2. – 248 с. – С.93-102.

Tomaszewski T. Człowiek w sytuacji / Т. Tomaszewski // Psychologia ; [red. Tadeusz Tomaszewski]. – Warszawa : PWN, 1975. – 891 s.

Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции / Ю.З. Щербатых. – СПб.: Питер, 2006. – 256 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.