DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2018-50-2-39-44

РОЛЬ САМОРЕГУЛЯЦІЇ КОМБАТАНТІВ У ФОРМУВАННІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ

О. Колесніченко

Анотація


У статті викладено результати вивчення ролі різних складових системи саморегуляції y формуванні посттравматичних стресових реакцій у комбатантів. Обґрунтовані особистісні особливості, що сприяють  та знижують показник посттравматичного стресового розладу. Представлені показники системи саморегуляції ретельно описують формування посттравматичного стресового розладу у таких типів, як “прогнозуючий небезпеку”, “відкритий небезпеці”, “приймаючий роль жертви”, “приховуючий свій страх”.


Ключові слова


саморегуляція; психічна саморегуляція; механізми саморегуляції; військовослужбовці; посттравматичний стресовий розлад; психологічна травматизація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Колесніченко О.С. Засоби психологічної підтримки військовослужбовців при виконанні службово-бойових завдань в екстремальних умовах / О.С. Колесніченко, Я.В. Мацегора, І.І. Приходько та ін. // Вісник Національного університету оборони України.  2016.  Вип. 1 (47). – С. 58-64.

Колесніченко О.С. Розроблення програми профілактики посттравматичних стресових розладів у військовослужбовців Національної гвардії України [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу / О.С. Колесніченко, І.І. Приходько, Я.В. Мацегора та ін. – Х., 2017. – 704 с. – (№ держрєстрації 0116U004047).

Колесніченко, О.С. Психологічний супровід службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України в екстремальних умовах / І.І. Приходько, О.С. Колесніченко, Я.В. Мацегора та ін. // Честь і закон. – 2014. – № 3. – С. 68-74.

Корольчук М.С. Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів : монографія / М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, А.І. Кулаженко та інш. – К. : Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, 2014. – 276 c.

Оніщенко Н.В. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / Н.В. Оніщенко. – Х. : Право, 2014. – 584 с.

Приходько І.І. Психологія екстремальної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Приходько, О. С. Колесніченко, О. В. Тімченко та ін. – Х. : НА НГУ, 2015. – 408 с.

Приходько, І. І. Засади психологічної безпеки персоналу екстремальних видів діяльності [Текст]: моногр. / І.І. Приходько. – Х.: Акад. ВВ МВС України, 2013. – 745 с.

Приходько, І.І. Основи психологічної підготовки військовослужбовців Національної гвардії України до виконання службово-бойової діяльності в екстремальних умовах [Текст] : посібник / О.С. Колесніченко, Я.В. Мацегора, І.І. Приходько та ін.; за заг. ред. проф. І.І. Приходька. – Х. : НА НГУ, 2017. – 127 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.