DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2018-50-2-45-50

ПСИХІЧНЕ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА КРИТЕРІЇ

Д. Костюк, В. Костюк

Анотація


У статті представлено результати узагальнення наукових досліджень із питань психологічного та психічного здоров’я особистості, розглядаються різні трактовки даних понять, визначаються критерії психічного та психологічного здоров’я, а також фактори, які впливають на їх формування. Встановлено, що з одного боку психологічне здоров’я безумовно пов’язане з психічним здоров’ям, оскільки останнє створює базу для здоров’я психологічного. З іншого ж боку, поняття «психологічного здоров’я» та «психічного здоров’я» слід розмежовувати, так як для кожного з них властивий свій зміст, критерії, умови і механізми їх формування.


Ключові слова


психічне здоров’я; психологічне здоров’я; критерії психічного здоров’я; показники психологічного здоров’я.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьев В.А. Введение в психологию здоровья : уч. пособие / В.А. Ананьев – СПб.:Балтийская пед. акад. 1998. – 148 с.

Баевский P. M. Проблемы здоровья и нормы: точка зрения физиолога / P. M. Баевский // Клиническая медицина. – 2000. – № 4. – С. 18–25.

Васильєва О.С., Филатов Ф.Р. Психология здоровья человека / О.С. Васильєва, Ф.Р. Филатов. – М.: Изд. центр Академия, 2001. – 210 с.

Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: вопросы теории и практики / И. В. Дубровина. – М. : Педагогика, 1991. – 232 с.

Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини / І. Я. Коцан, Г. В. Ложкін, М. І. Мушкевич ; за заг. ред. І. Я. Коцана. – Луцьк : Вежа, 2011. – 430 с.

Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини / І. Я. Коцан, Г. В. Ложкін, М. І. Мушкевич ; за заг. ред. І. Я. Коцана. – Луцьк : ВВВ «Вежа», Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – 316 с.

Психическое здоровье // Психология менеджмента: Учебник / Под ред. Никифорова Г.С. – СПб: Изд-во СПб ун-та, 2000. – С.335-343.

Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: Учеб. Пособие. М.: Академия, 2001. – 208 с.

Шаронова І.В. Психологія здоров’я людини / І.В. Шаронова // Проблеми сучасної психології. – 2013. – вип. 20. – С. 738–746.

Шувалов А. В. Психологическое здоровье человека / А. В. Шувалов // Вестник, 2009. – Вып. 4 (15). – С. 87–101. – (Серия : Педагогика. Психология).

Ellis A. The Practice of Rational-Emotive Therapy / A. Ellis, W. Dryden. – N. Y. : Spinger Publishing Company, 1987. – Р. 18–20.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.