DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2018-50-2-51-58

ЛІДЕРСТВО ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ВЛАДИ У СУЧАСНОМУ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Л. Кримець

Анотація


Автором визначено аксіологічний аспект феномену «влада» у контексті сучасного інформаційного суспільства і проведено екстраполяцію теоретичних положень у контекст військово-професійного середовища армій провідних країн-членів НАТО та сучасного українського війська через концепт «лідерство». Запропонована стаття розкриває для читачів, що саме собою являє концепт «лідерство» за стандартами підготовки НАТО і які саме демократичні цінності складають етичну основу формування сучасного українського війська, що відповідатиме вимогам часу та стандартам НАТО.


Ключові слова


влада; лідерство; військово-професійне середовище; ментальність; демократичні цінності; професійна підготовка; військова освіта;соціальна філософія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования [текст] / Дэниел Белл; [пер. с англ. В.Л. Иноземцева] – М.: Academia, 1999. – 788 с.

Кримець Л. В. Філософія влади та управління науково-освітнім простором: монографія / Людмила Володимирівна Кримець – К.: Золоті ворота, 2016. – 410 с.

Методичний порадник щодо формування ментальності особового складу підрозділу (військової частини) Збройних Сил України на засадах європейських цінностей / під заг. ред. Л. В. Кримець. – К.: НУОУ, 2018. – 20 с.

Саух П. Ю. Сучасна освіта : портрет без прикрас : монографія / П. Ю. Саух. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 382 с.

Army Leader Development Strategy [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.cape.army.mil/web/character-development-project/repository/alds-2013.pdf.

NATO Code of Conduct [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nato.int/structur/recruit/info-doc/code-of-conduct.pdf.

Field Manual № 6-22. Leader Development. Headquaters. Departement of the Army. Washington DC, June 2015.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.