DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2018-50-2-74-81

УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

О. Макарова

Анотація


Розглянуто розвиток професійної ідентичності  правоохоронців на етапі фахової підготовки. Висвітлена низка чинників суб’єктивного  характеру та психолого-педагогічні умови, що ґрунтуються на розумінні структури, функцій, механізмів і закономірностей розвитку ідентичності особистості. Розглянуті чинники, що пов’язані із специфікою навчанням у ВНЗ зі специфічними умовами навчання, які мають особливе значення у процесі розвитку професійної ідентичності майбутніх правоохоронців.


Ключові слова


професійна ідентичність; правоохоронці; професійне самовизначення; діяльність; формування та розвиток професійної ідентичності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрушко Я. С. Емпіричне вивчення взаємозв’язку психологічних механізмів захисту та професійної ідентичності майбутнього правоохоронця // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. 2015. № 2. С. 3–12.

Бандурка А. М. С. П. Бочарова, Е. В. Землянская Психология управления. – Харьков : Фортуна-пресс, 1998. – 464 с.

Барко В. І. Тренінгові технології у підготовці управлінців органів внутрішніх справ // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. № 3. С. 175–182.

Бобро Н. В. Професійна ідентифікація у структурі процесу професіоналізації правоохоронців [Електронний ресурс] - Право і Безпека. 2014. № 1 (52). http://pb.univd.edu.ua/index.php?controller=service&action=download&download=17041.

Дружиніна І. А. Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх практичних психологів : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 .Київ. 2009.21 с.

Евтешина Н. В. Профессиональная идентичность психологов : учеб. пособие– Рязань : Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина. 2012. 106 с.

Макаренко П. В. Професійна «Я-концепція» майбутніх фахівців правоохоронної діяльності : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 Харків, 2001. 19 с.

Макарова Е. П. Профессиональная идентичность правоохранителей на этапе профессиональной подготовки. PSIXOLOGIYA. 2015. Вып. 4 (20). С. 94–100.

Остапйовський О. І. Професійна ідентичність особистості: зміст та підходи вивчення . Проблеми сучасної психології. 2013. Вип. 19. С. 533–543.

Поваренков Ю. П. Психологическое содержание профессиональной идентичности Сибирский психологический журнал. 2006. № 24. С. 53–58.

Словник української мови : в 11 т. [Електронний ресурс]. 1970–1980. Т. 4. 1973. С. 11. http://sum.in.ua/p/4/11/1.

Чарнецкі К. Психологія професійного розвитку особистості: автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07Київ, 1999. 40 с.

Червякова О. В. Професійний відбір та професійна орієнтація кандидатів на навчання у закладах освяти МВС України [Електронний ресурс] Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. Вип. 9. С. 38–42. http://visnyk.univd.edu.ua/index.php?controller=service&action=download&download=26954.

Шихирев П. Н. Современная социальная психология в Западной Европе: проблемы методологии и теории . М. : Наука, 1985. 176 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.