DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2018-50-2-82-86

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВАЧЕМ ІНФОРМАЦІЇ В РЕКЛАМІ

О. Мельніченко

Анотація


У статті досліджено класифікацію типів людей у ставленні до нововведень, фактори та етапи прийняття нововведень, рівні психологічного впливу реклами, мотиви, що використовуються у рекламних зверненнях, психологічні закономірності прийняття та передумови ефективності рекламного звернення.


Ключові слова


реклама; рекламне звернення; психологія реклами; нововведення; психологічні фактори; рівні психологічного вплива; мотив.

Повний текст:

PDF

Посилання


Брайант Д. Основи впливу ЗМІ / Д. Брайант, С. Томпсон. – Київ: Вільямс, 2004. – С. 133.

Мамалига С.В. Реклама: психологія впливу на споживача / С.В. Мамалига, Н.М. Краєвська, С.О. Краєвський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 3. – T. 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_3_3/173-176.pdf

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. - 567 с.

Реклама : навч. посіб. / О.В. Коваленко, І.Ю. Кутліна, М.В. По¬табенко ; за ред. І.Ю. Кутліної. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. – 98 с.

Rogers E. M. Diffusion of innovations [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://teddykw2.files.wordpress.com/2012/07/everett-m-rogers-diffusion-of-innovations.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.