DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2018-50-2-127-132

Проблема самодетермінації особистості в часі

В. Турбан, В. Осьодло

Анотація


У статті зроблено спробу розглянути самодетермінацію особистості з огляду на феноменологію часу, класичні засади та сучасні інтерпретації теоретико-методологічного аналізу психологічного та соціального часу.

Розглянуто проблему «соціального конструювання часу», її особливості та структуру. Показано, що  психологічний вік (часова ідентичність) і психологічний час – не тотожні. Усвідомлення часу свого існування – важливе доповнення до усвідомлення власної ідентичності, й реалізуючись завдяки осмисленню людиною свого психологічним часу у взаємозв'язку з соціальним часом та епохою, породжує певну «концепцію часу», властиву кожній особистості.


Ключові слова


час; феноменологія часу; психологічний час; соціальний час; особистість; самодетермінація особистості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова К. А., Березина Т. Н. Время личности и время жизни. / К. А. Абульханова, Т. Н. Березина. – СПб.: Алетейя, 2001. – 304 с.

Авґустин Святий. Сповідь / Авґустин Святий; переклад з лат. Юрія Мушака. – К.: Основи, 1997. – 310 с.

Бушанський В. В. Рефлексивна структура ідентичності / В. В. Бушанський // Politikus. – Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – 2015. – № 2. – С. 113–117.

Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время личности / Е. И. Гловаха, А. А. Кроник. – К.: Наукова думка, 1984. – 208 с.

Зинченко В. П. Время – действующее лицо / В. П. Зинченко. // Вопросы психологии. – 2001. – № 6. – С. 36–54.

Кант І. Критика чистого розуму / І. Кант; переклад з німецької та передмова Ігоря Бурковського. – К.: «Юніверс», – 501 с.

Мэй Р. Смысл тревоги / Р. Мэй; перевод с англ. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2011. – 416 с.

Наративні психотехнології. / Чепелєва Н. В., Смульсон М. Л., Шиловська О. М., Гуцол С. Ю.; за заг. ред. Чепелєвої Н. В. – К.: Главник, 2007. – 160 с.

Нестик Т. А. Социальное конструирование времени / Т. А. Нестик. // Социологические исследования. – 2003. – № 8. – С. 12–21.

Тиллих П. Мужество быть / П. Тиллих; перевод с англ. О. Седаковой. – К.: Дух і літера, 2013. – 200 с.

Франкл В. Лікар та душа. Основи логотерапії / В. Франкл. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 320 с.

Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / И. Ялом; перевод с англ. Т. С. Драбкиной. – М.: Класс, 2004. – 576 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.