DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2018-50-2-133-138

Робота центрів соціальних служб із військовослужбовцями – учасниками бойових дій: особливості соціально-психологічних криз

В. Турбан

Анотація


У статті зроблено спробу розглянути особливості соціально-психологічних криз особистості з огляду на роботу центрів соціальних служб. Окреслено класичні засади та сучасні інтерпретації теоретико-методологічного аналізу кризових станів особистості.

Розглянуто проблему кризових станів особистості, їх особливості, причини та наслідки. Показано, що  джерелом виникнення особистісних деформацій і стану когнітивного дисонансу в учасників бойових дій є: професійна діяльність, що здійснюється в екстремальних умовах, які виходять за рамки буденного досвіду й розглядаються в межах парадигми «життя – смерть».


Ключові слова


учасники бойових дій; соціально-психологічні кризи; центри соціальних служб; екстремальні умови; складна життєва ситуація; реабілітація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление, преобра-зование ситуаций и психологическая защита // Психологический журнал.- 1994. - Т. 15. - № 1. - С. 3 – 16.

Бойко В. В. Синдром "эмоционального выгорания" в профессиональном общении / В. В. Бойко. - СПб.: Питер, 1999. - 105 с.

Бохан Т. Г. Культурно-исторический поход к стрессу и стрессоустойчивости [Текст]: автореф. дисс…д-ра психол. н.: 19.00.01 «Ощая психология, психол. личности, история психол.» / Татьяна Геннадиевна Бохан; Томский гос.ун-т. – Т., 2008. – 50 с. – Библиогр. - С. 25 - 26.

Бурлачук Л. Ф. Психология жизненных ситуацій /Л. Ф. Бурлачук, Е. Ю. Коржова. - М.: Наука, 1998. – 412 с.

Водопьянова Н. Е. Психическое выгорание / Н. Е. Водопьянова // Стоматолог. - М.: Медицина, 2002. - № 7. - С. 12.

Водопьянова Н. Е. Синдром психического выгорания в коммуникативных профессиях / Н. Е. Водопьянова // Психология здоров’я / Под ред. Г. С. Никифорова. - СПб.: Издательство СПб ГУ, 2000.- С. 443 - 463.

Зеер Э. Ф. Профориентология: Теория и практика: [Текст]: учеб. пособие для высшей школы / Эвальд Фридрихович Зеер, Анна Михайловна Павлова, Надежда Олеговна Садовникова. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004. – 192 с.- библиогр.: с. 170 - 172. (“Gaudeamus”) – ISBN 5-8291-0309-5 (Академический Проект) ISBN 5-88687-161-6 (Деловая книга).

Зеер Э. Ф. Психология профессий [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / Эвальд Фридрихович Зеер. – М.: Академический проект, Фонд “Мир”, 2005. – 336 с.

Поваренков Ю. П. Психологическое содержание профессионального становления человека [Текст] : научное издание / Ю. П. Поваренков; Университет Российской Академии образования. - М. : УРАО, 2002. - 160 с. : табл. - Библиогр.: с. 149 - 159.

Самикіна Н., Сулицький В. Синдром вигоряння у працівників пенітенціарної системи / Н. Самикіна, В. Сулицький // Соціальна психологія. - 2004. - № 4 (6). – С. 43 - 48.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.