DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2018-50-2-145-151

МОТИВАЦІЯ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ

О. Хлонь

Анотація


В статті розглядаються основні питання формування належної мотивації до здорового способу життя та визначаються конкретні пропозиції щодо сприяння керівному, виховному та професорсько-викладацькому складу у відповідному питанні відносно студентів та викладачів в контексті історичних традицій. Метою статті є вивчення основних аспектів вивчення основних знань про формування належної мотивації до здорового способу життя їх узагальнення.   


Ключові слова


мотивація; здоровий спосіб життя; студенти; викладачі; вищі навчальні заклади.

Повний текст:

PDF

Посилання


Фет Е.А. Пролог // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып.1.

. Словарь русского языка В.В.: Вып. 1 -18. М., 1975-1992. ХІ – ХІІІ

. Московский летописный свод конца XV века / АН СССР, Ин-т истории. М.; Л., 1949. (ПСРЛ; Т.25)

. Галицко-Волынская летопись /Подгот. текста, пер. и коммент. О.Л. Лихачевой //ПЛДР. ХІІІ век. М., 1981.

Повесть временных лет/ Подгот. текста, О.В. Творогова, пер. Д.С. Лихачева // ПЛДР. пер. и коммент. О.П. Лихачевой // ПЛДР. ХI – нач. ХII века. М., 1978.

Миеи четьи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Спб, М., 1868-1915.

Иванченко В. Тайны русского зеркала. 2-е изд. М., 1986.

Богоявленский Н.А. Древнерусское врачевание в ХІ – ХVІІІ вв.: Источники для изучения истории русской медицины. М., 1960.

Пушкарева Н. Семейный быт Древней Руси // Семья и школа. 1986. № 10.

Яворницький Д.I. Історія запорізьких козаків: У 3 т. Т.1 Львів, 1990.

Молчановский Н. Донесение венецианца Альберто Вимина о казаках и Б.Хмельницком (1656 г.) // Киев. старина. 1900. Т.68, № 1.

Л.Д. Вострокнутов. Виконання вимог здорового способу життя в навчальних закладах МВС України як один із напрямів реформування відомчої освіти // Вісник НУВС. Вісник 25. Х. 2004. – 435 с.

Барко В. І. Інформаційний порадник з формування прихильності до здорового способу життя і безпечної поведінки військовослужбовців та працівників Збройних Сил і правоохоронних органів України: Практичний посібник /В.І. Барко, О.В. Бойко, Ірхін Ю.Б., Е.С. Литвиненко та ін./. – К.: Наш час, 2008. – 127 с

Формування лідерство і прихильності до здорового способу життя у військовослужбовців і працівників правоохоронних органів України: Навчальний посібник. – К.: К.І.С., 2008 – 200 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.