DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2019-51-1-31-35

ЕМПАТІЯ ЯК СКЛАДОВА ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ КУРСАНТА

О. Дячкова

Анотація


Стаття має на меті теоретично обґрунтувати феномен емпатії як одного з компонентів психологічної культури курсантів, що здійснює визначальний вплив на особистість майбутнього фахівця у стресогенних професійних умовах.

Стаття містить аналіз теоретичних здобутків науковців у галузі психологічної культури, емоційної взаємодії, зв’язку поведінкових стратегій та емпатії. Зазначено дефініцію психологічної культури як сукупності напрацьованих конструктивних способів саморегуляції дій та емоцій, саморозвитку фахівця у професійному напрямі. Стаття містить результати емпіричних досліджень рівня розвитку емпатії курсантів, кількісні показники зв’язку емпатії, емоційно-пізнавальними властивостями особистості та її психологічною культурою.


Ключові слова


емоційна орієнтація; емоційно-вольова регуляція; особистісне зростання; міжособистісна взаємодія; освітній процес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Долгова В. И., Мельник Е. В., Петрова Н. М. Феномен эмпатии в психологических исследованиях // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 31. – С. 86–90. – URL: http://e-koncept.ru/2015/95524.htm.

Мотков О.И. Природа личности. Москва : ГУП Воскресенская типография, 2007. 248 с.

Молоканова Е. В. Формирование психологической культуры у курсантов военных вузов [Электронный ресурс] / Е. В. Молоканова // Студенческий научный форум 2013 : V Междунар. студен. научн. форум 2013 г., 15 февр.-1 апр. 2013 г. / Рос. Акад. Естествознания. Москва , 2013. URL: http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/9007.pdf.

Особенности межличностных отношений курсантов с разным уровнем эмпатии: материалы 5 Всероссийской с Международным участием научно-практической конференции [«Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий ЧС»] / Н. П. Сергиенко. – Воронеж, 18 апреля 2014. – С. 182–183.

Психологічний словник / [авт.-уклад.: В. В. Синявський, О. П. Сергєєнкова ; за ред. Н. А. Побірченко]. Київ : Наук. світ, 2007. 336 с.

Черноскутова Т.О. Развитие уровня эмоционального интеллекта и волевых качеств личности на примере курсантов военного и студентов технического вузов // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2011. № 1(44). С. 39–41.

Щербаков С. В. Эмоциональный интеллект как структурный компонент психологической культуры курсантов военных вузов. Фундаментальные исследования. 2015. № 2. С. 336–339.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.