№ 1 (51) 2019

Зміст

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В СИСТЕМІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF PDF
С. Василенко 5-10
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПОЧАТКУ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ PDF PDF
C. Грилюк 11-16
ЗВ’ЯЗОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ З ПСИХОЛОГІЧНОЮ СУМІСНІСТЮ У ВІЙСЬКОВОМУ ПІДРОЗДІЛІ PDF
Г. Дубровинський, О. Рябова 17-23
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХІЧНОЇ РИГІДНОСТІ ТА НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ PDF PDF
О. Думбрава 24-30
ЕМПАТІЯ ЯК СКЛАДОВА ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ КУРСАНТА PDF
О. Дячкова 31-35
ВРАХУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Р. Калениченко, О. Льовкіна, Г. Мустафаєв 36-43
ЕКСПРЕС-РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ПРАВООХОРОНЦІВ ПІСЛЯ СТРЕСУ PDF
Т. Кодлубовська 44-52
МОДЕЛЬ БОЙОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМАТИЗАЦІЇ ПРАВООХОРОНЦІВ – УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ PDF
О. Колесніченко 53-60
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОСИН ДОВІРИ У ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛАХ ЗА УМОВ СУБОРДИНАЦІЇ PDF
Д. Лисенко 61-65
ПСИХОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АВТОРИТЕТУ ОФІЦЕРА КАДРОВОГО ОРГАНУ PDF
О. Литвиненко 66-73
ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА ЇЇ КОГНІТИВНОМУ РІВНІ PDF
О. Макарова 74-83
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІОГРАФІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРА КАДРОВОГО ОРГАНУ PDF
О. Мельник 84-92
МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
У. Михайлишин 93-100
ПСИХОЛОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ ПРИ ВІДБОРІ ТА ОЦІНЦІ ПЕРСОНАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ PDF
A. Minkovskiy 101-105
ПСИХОЛОГІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
В. Мозальов 106-110
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПОЖЕЖНИХ – РЯТУВАЛЬНИКІВ PDF
О. Поканевич 111-117
ПСИХОГЕННІ РОЗЛАДИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ PDF
О. Рибчук 118-123
ПСИХОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ АВТОРИТЕТУ ОФІЦЕРА КАДРОВОГО ОРГАНУ PDF
T. Storozhenko 124-129
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ PDF
М. Фомич, О. Спіркіна 130-134
ІГРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КОМАНДИРА PDF
О. Хайрулін 135-143
ПСИХОЛОГІЯ ПОВЕДІНКИ СУЇЦИДЕНТА PDF
О. Хміляр 144-150
ВПЛИВ АМБІВАЛЕНТНОСТІ НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ КОМАНДИРОМ: ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
С. Черевичний 151-159
ВТІЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАЦІВНИКА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРАВОВУ СВІДОМІСТЬ PDF
Г. Чухраєва 160-166