DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2019-51-1-44-52

ЕКСПРЕС-РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ПРАВООХОРОНЦІВ ПІСЛЯ СТРЕСУ

Т. Кодлубовська

Анотація


У статті представлено результати дослідження прояву інтенсивності стресового навантаження у співробітників правоохоронних органів різної спеціалізації системи МВС України. Показані результати емпіричного дослідження, які підтверджують ефективність застасування Комплексу експрес-методів психофізіологічної регуляції функціональних станів правоохоронців після стресу. Доведено, що позитивні результати швидкої регуляції досягаються завдяки індивідуального підбору технік дихання, зон акупресури, ефірних олій та їх композицій в аромабальзамах Aromasvit. Приводяться данні про впровадження Комплексу експрес-методів психофізіологічної регуляції (КМПР) функціональних станів правоохоронців після стресу та алгоритм його застосування в закладах вищої освіти МВС України.


Ключові слова


психофізіологічна регуляція; стрес; функціональні стани; ефірні олії; аромабальзами; зони акупресури; індивідуальний підбір; техніки дихання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф.Б. Березин. – Л. 1988.−С. 3–4.

.Кодлубовская Т.Б. Методическое руководство «Антистрессовая регуляция. Часть 1. Диагностика и анализ психологического состояния после стреса» / Т.Б. Кодлубовская, ІІПІР «Антистресцентр» – К. 2019. – 28 с.

Кодлубовская Т.Б. Методическое руководство «Антистрессовая регуляция. Часть 2. Преодоление стресса. Диагностика и анализ причин внутриличностного конфликта»/ Т.Б. Кодлубовская , ІІПІР «Антистресцентр» – К. 2019. – 30 с.

Кодлубовская Т.Б. Методическое руководство «Антистрессовая регуляция. Часть 3. Методы восстановления здоровья после стресса» / Т.Б. Кодлубовская ІІПІР «Антистресцентр» − К. 2019. – 38 с.

Кодлубовська Т.Б. Метод антистрессової дихальної фітоарома-регуляції в психологічній практиці / Т.Б. Кодлубовская // Наукометричний журнал «Молодий вчений» №12.1 (40) грудень − К. 2016. − С. 221−226.

Кодлубовська Т.Б. Особливості застосування аромапсихопунктури для впливу на організм пацієнта у центрах психологічної реабілітації / Т.Б. Кодлубовская // Збірник наукових праць співробітників Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Випуск 14, книга 1.− К. 2005. − С. 500−504.

Кодлубовская Т.Б. Механизмы психофизиологических методов регуляции функциональных состояний у сотрудников полиции / Т.Б. Кодлубовская // Психологічний часопис. Міжнародний наукометричний електронний журнал ІП НАП України ім. Г.С. Костюка № 4 (14), 2018.− C. 105−120

Кодлубовська Т.Б. Патент на корисну модель №31238 25.03.08. Бюллетень № 6. Спосіб відновлення психофізіологічного стану пацієнта.Держпатент України.− 4с.

Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забеспечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах / М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк.− К. 2006.− С. 425–426.

Маслова М.Г. та ін. Комплексна методика визначення психофізіологічного стану військовослужбовців на етапі професійного відбору для участі у міжнародних миротворчих операціях / М.Г. Маслова. ННДЦОТ і ВБ України − К, 2005. − 123с.

Мачарет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии / Мачарет Е.Л., Самосюк И.З. − К. 1954. − 302 с..

Розов В.И. Управление стрессом в оперативно-розыскной деятельности / В.И. Розов. КНТ − К. 2006 − 265 с.

Holmes T.H. Development and application of a guantitative measure of life change magnitude // Stress and mental disorder. New York, 1979. P. 37–53.

Rahe R.H. Epidemiological studies of life chande and illness // Jntern. I. Psichiat. Med. 1975. Vol.6. P. 133−146.

Павлов И.П. Полное собрание сочинений / И.П.Павлов. – М.: Л., 1951. Т.3, кн.1.− С.35−37.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.