DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2019-51-1-61-65

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОСИН ДОВІРИ У ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛАХ ЗА УМОВ СУБОРДИНАЦІЇ

Д. Лисенко

Анотація


У статті розглянуто соціально-психологічні особливості відносин довіри у військових підрозділах за умов субординації, розкрито роль ситуативно-обєктивних чинників у формуванні довіри в системі статусно-рольових міжособистісних відносин, проаналізовано специфіку довіри підлеглих до командирів в залежності від ступеню службової ієрархії.


Ключові слова


довіра; міжособистісні відносини; чинники; відносини субординації; службова ієрархія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Духновский С. В. Диагностика межличностных отношений. Психологический практикум. СПб.: Речь, 2009. 141 с.

Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. СПб.: Питер, 2009. 576 с.

Современная военная психология: хрестоматия / сост. А. А. Урбанович. Мн.: Харвест, 2003. 506 с.

Бондаренко О.І. Психологічні особливості професійного спілкування військовослужбовців в особливих умовах діяльності. Дис. на здобут. наук. ст. канд. псих. наук : 19.00.09. Хмельницький, 2004. 218 с.

Бодалев А.А. Формирование понятия о другом человеке как личности. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. 134 с.

Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. К.: Политиздат Украины, 1989. 189 с.

Кайдалов Д.П., Суименко Е.И. Психология единоначалия и коллегиальности: Вопросы теории и практики взаимодействия руководителя и коллектива. М.: Мысль, 1979. 254 с.

Антоненко И.В. Сущность доверия как социально-психологического явления. Вестник Университета Российской академии образования. М., 2015. № 3. С. 34–44.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.