DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2019-51-1-151-159

ВПЛИВ АМБІВАЛЕНТНОСТІ НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ КОМАНДИРОМ: ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

С. Черевичний

Анотація


У статті представлено сучасні підходи до філософсько-психологічного бачення амбівалентності та проведено аналіз її впливу на прийняття рішення командиром в умовах невизначеності.


Ключові слова


амбівалентність; невизначеність; прийняття рішення; командир.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М. М. Дополнения и изменения к “Рабле”. Вопр. философии. 1992. № 1. С. 14–15.

Зелінська Т.М. Амбівалентність особистості: шлях до гармонії чи душевного болю: навч. посіб. Черкаси: “Сан”, 2005. 200 с.

Клименко В.В. Психофізіологічні механізми праксису людини: монографія. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2013. 640 с.

Левин К. Разрешение социальных конфликтов. Санкт-Петербург : Речь, 2000. 408с.

Психология мотиваций и эмоций / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фаликман. Москва.: ЧеРо, МПСИ, Омега-Л, 2006. 752 с.

Теплов Б.М. Ум полководца. Избранные труды. Москва, 1985.С. 223–305.

Хміляр О.Ф., Черевичний С.В. Психологія прийняття рішення командиром: від амбівалентності до символічної регуляції поведінки. Актуальні проблеми психології. Київ, 2015. Вип.15. С.224–232.

Хміляр О.Ф. Психологія символічної регуляції дій і вчинків особистості: монографія. Київ, 2016. 380 с.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 607 с.

Цветухина Е.А. Феномен амбивалентности в бытии человека. // дис. ... канд.филос.наук: Омск, 2014. 214с.

Амбівалентність сакрального і словесна культура (Бахтін і Дюркгейм). URL: http://cheloveknauka.com/sakralnoe-kak-ponyatie-i-problema-v-silnoy-programme-kultursotsiologii (дата звернення:

03.2019).

Соціологія знання Е. Дюркгейма і амбівалентність сакрального. URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/tcgjri0l64/direct/175447891 (дата звернення: 21.03.2019).

The ambivalence of the sacral and the ambivalence of power: from the anthropological conception to the philosophical problem URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2015/132/8z.html (дата звернення: 04.03.2019).

Амбівалентність базової інтенції філософування Декарта URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/43975/2009_1s_7.pdf?sequence=1 (дата звернення: 26.03.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.