DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2019-51-1-160-166

ВТІЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАЦІВНИКА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРАВОВУ СВІДОМІСТЬ

Г. Чухраєва

Анотація


Стаття присвячена визначенню основних психологічних особливостей особистості працівника поліції всіх підрозділів поліції, і особливо, виокремити ці аспекти у працівників з оперативно-розшуковою діяльністю. На основі проведених емпіричних досліджень встановлено, що оперативно-розшукова діяльність пов’язана з високою правовою відповідальністю і свідомістю, які межують з високим ризиком водночас.


Ключові слова


правова свідомість; ризик; психологічні особливості; особистість; поліція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бандурка А. М. Профессионализм и лидерство : учеб. пособ. / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. - Харьков : Титул, 2006. - 578 с.

Барко В. И. Профессиографическое описание основных видов деятельности в ОВД Украины. К.: КНУВД, ГП. Типография МВД, 2007.

Берестовой С.Г. Социально-психологические представления о качестве жизни в профессиональном пространстве ОВД. 19.00.05 – Авторефер. дис. канд. псих. наук, Кострома - 2006.

Васильев В.Л. Системный профессиографический подход к подбору и расстановке кадров правоохранительных органов // Материалы междунар. научн. практ. конф. СПб., 1995. - С. 65-70

Ващенко І.В. jarina 62@ ravifer. ru . Проблеми сучасної психології. 2016. Випуск 34.

Гришина Н.В. Психологія конфлікту. - 2-е вид., - СПб.: Пітер, 2008.

Мерищук Л.В. Психологические основы формирования профессионально значимых качеств; Дис. Д-ра психол. Наук / В.Л. Мерищук. Л., 1982.-351 с.

Платонов К.К. Необходимые уточнения (о методических проблемах профессионального отбора в профессиональной ориентации) // Социалистический труд, N 10, 1970, С. 94 - 100.

Платонов К.К. Система психологии и теория отражения /К.К. Платонов.-М.: Наука, 1982. - 310с.

Слєдков Е.В. Боєва психічна травма (клініко-патогенетична динаміка, діагностика, лікувально-реабілітаційні принципи): Автореферат докт. мед. наук. – СПб.: 1997. - 48 c.

Чухраєва Г.В. Психологічні особливості схильності до розвитку професійної деформації особистості / Г.В. Чухраєва // Науковий Вісник Миколаївського Національного університету ім.. В.О. Сухомлинського. - 2014. –№2.12 (103) - С. 235-238.

Чухраєва Г.В. Соціально-психологічні особливості якості життя працівників ОВС / Г.В. Чухраєва // Вісник Національного університету оборони України. Харків – 2014. –№2 - С. 313-318.

Шестов Л. Киркегард и экзистенциальная философия. М., 1992.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.