DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2019-52-2-5-15

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. Алмаші, С. Костю

Анотація


У статті здійснений теоретичний аналіз психологічної готовності студентів до майбутньої професійної діяльності. Проаналізовані складові компоненти структури психологічної готовності та різні засади її формування. Обґрунтовані методики емпіричного дослідження. Представлені результати дослідження психологічної готовності студентів до майбутньої професійної діяльності. Вказано на перспективу подальших досліджень.


Ключові слова


готовність; психологічна готовність; професійні якості особистості; професіоналізм; компоненти структури психологічної готовності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге доповнене і виправлене / С.У. Гончаренко. – Рівне: Волинські обереги, 2011. – 552 с.

Дьяченко М. И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. — Минск : Изд-во Беларус. ун-та, 1981. — 383 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. В 2-х т., т. 2 / С. Л. Рубинштейн. — М. : Педагогика, 1989. — 328 с.

Узнадзе Д. Н. Общая психология / Д. Н. Узнадзе. — СПб. : Смысл, 2004. — 417 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.