№ 2 (52) 2019

Зміст

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
С. Алмаші, С. Костю 5-15
МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ PDF
О. Борисюк 16-26
COЦIAЛЬНO-ПCИXOЛOГIЧНИЙ РECУРC ПIДЛIТКA ЯК ЧИННИК ЙOГO ПРOФECIЙНOГO CAМOВИЗНAЧEННЯ PDF
І. Вахоцька 27-32
EМOЦIЙНA КOМПEТEНТНICТЬ OCOБИCТOCТI У ПCИXOЛOГIЧНOМУ ДИCКУРCI PDF
Ю. Гичко 33-39
ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОКОРЕКЦІЙНИХ НАПРЯМКІВ КІНЕЗІОЛОГІЇ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ АТО (ООС) PDF
С. Грилюк 40-48
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ PDF
Л. Доценко, Н. Максименко 49-55
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ КУРСАНТА, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ PDF
О. Дячкова 56-63
ADVANTAGES AND ISSUES OF USER INTERFACE TESTING OF UNEMPLOYED PDF
I. Korniienko, В. Barchi 64-71
ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СПІЛКУВАННЯ PDF
С. Костю, М. Марценюк 72-78
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРАЦІВНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ PDF
М. Кришталь, С. Головченко 79-86
ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ УЧАСТІ ОСОБИСТОСТІ В БОЙОВИХ ДІЯХ PDF
С. Павлушенко 87-94
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
А. Романишин, А. Неурова 95-101
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ПРОВІДНИХ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО PDF
С. Салкуцан, Л. Кримець 102-111
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В СТРУКТУРІ ДОВІРИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО КОМАНДИРА В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. Стасюк, Д. Лисенко 112-119
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ» PDF
О. Шемчук 120-126
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ЗМІНИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ СОЦІУМУ PDF
В. Філіпов, І. Салій 127-134
ПРОФЕСІЙНА ПСИХІЧНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ МО УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ЇХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
О. Фурс 135-145
ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ФІЛОСОФІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ PDF
С. Черевичний 146-153
ПCИXOЛOГIЧНI УМOВИ CТAНOВЛEННЯ ПРOФECIЙНOЇ CAМOCВIДOМOCТI ПCИXOЛOГA-ПOЧAТКIВЦЯ PDF
І. Якимчук 154-161