DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2019-52-2-72-78

ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СПІЛКУВАННЯ

С. Костю, М. Марценюк

Анотація


У статті здійснено теоретичний розгляд історії вивчення поняття спілкування як предмету наукового пізнання та проаналізовано дослідження питання спілкування в працях провідних науковців-психологів. Висвітлено значення спілкування в житті людини та зазначено його роль в розвитку особистості. Зазначено, що актуальність і соціальна потреба обумовили відокремлення у другій половині XX сторіччя проблеми спілкування у вітчизняній психології в самостійний науковий напрям. З того часу спілкування стало предметом інтенсивного наукового вивчення.


Ключові слова


поняття спілкування, людські потреби, діяльність, взаємодія, комунікація, особистість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьєв Б.Г. O проблемах современного человека / Б.Г. Ананьев. – М.: Наука, 1977. – 380 с.

Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология / В.М. Бехтерев. - Пг. : Колос, 1921. - 432 с.

Бодалев А. А., Ковалев А. Г. Теоретические и прикладные проблемы психологии общения в трудах В. Н. Мясищева // Психологические исследования общения / под ред. Б. Ф. Ломова., А. В. Беляевой, В. Н. Носуленко. М. : Наука, 1985. С. 28.

Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2009. – 2009. – 576 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).

Кайдалова Л.Г., Пляка Л.В. Психологія спілкування: Навчальний посібник. — X. : НФаУ, 2011. — 132 с.

Леонтьев А.А. Психология общения : учебное пособие / А.А. Леонтьев. – 3-е издание. – Москва: Смысл : Академия, 2005. – 368 с.

Мясищев В. Н. Психология отношенй /В.Н.Мясищев – Москва: Мысль, 1965. – 153 с.

Психология общения: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 440 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии (в двух томах). Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 416 с.

Социальная психология: учебное пособие / Отв. ред. А. Л. Журавлев. М .: ПЕР СЕ, 2002. С. 123-125.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.