DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2019-52-2-112-119

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В СТРУКТУРІ ДОВІРИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО КОМАНДИРА В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ

В. Стасюк, Д. Лисенко

Анотація


У статті розглянуто соціально-психологічні особливості взаємозв’язку ціннісних орієнтацій та довіри особистості; проаналізовано взаємозв’язок між ціннісними орієнтаціями військовослужбовців і командирів та формуванням відносин довіри між ними; отримано індивідуальну ієрархію цінностей командира, якому довіряють.


Ключові слова


цінності; ціннісні орієнтації; термінальні цінності; інструментальні цінності; міжособистісні відносини; психологічне відношення; довіра; довірчі відносини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Matsumoto D. The Cambridge dictionary of psychology. Cambridge University Press, 2009.

Філософський енциклопедичний словник / ред-упоряд. В. І. Шинкарчук. Київ : Абрис, 2002. 742 с.

Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. Киев : Лыбидь, 1990. 192 с.

Купрейченко А. Б. Психология доверия и недоверия. Москва : Институт психологии РАН, 2008. 571 с.

Позняков В.П. Психологические отношения человека: современное состояние исследований и перспективы развития концепции. Социальная и экономическая психология. Москва. 2017. № 2, том 2. С. 6–30.

Психологічна енциклопедія / автор-упорядник О. М. Степанов. Київ : Академвидав, 2006. 424 с.

Гозман Л. Я. Психология эмоциональных отношений : монография. Москва : МГУ, 1987. 76 с.

Алексеева А. Ю. Основные элементы и структура межличностного доверия. Социологический журнал. Москва, 2009. №3. С. 22–41.

Балуцкий И. В. Особенности проявления доверия в статусных межличностных отношениях : дис. на соиск. уч ст. канд. псих наук : 19.00.05. Ростов-на-Дону, 2002. 160 с.

Gareth R. Jones, Jennifer M. George. The Experience and Evolution of Trust: Implications for Cooperation and Teamwork. The Academy of Management Review. Vol. 23. No. 3 (Jul., 1998), PP. 531–546. URL: http://www.jstor.org/stable/259293 (дата звернення: 05.08.2019).

Практическая психодиагностика / ред. Д. Я. Райгородский. Самара : ИД «БАХРАХ-М», 2000. 672 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.