DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2019-52-2-127-134

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ЗМІНИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ СОЦІУМУ

В. Філіпов, І. Салій

Анотація


В статті йдеться про розвиток суспільного організму як цілісної складно-організованої системи, про окремі аспекти структурних змін в українському суспільстві, які торкаються соціальної, економічної, політичної сфер, системних соціальних трансформацій, розкриті основні критерії, які притаманні перехідному українському суспільству та впливають на процеси соціальної диференціації.


Ключові слова


суспільство; суспільний процес; соціальні процеси; соціальні зміни; соціальний інститут; трансформаційні зміни; соціальна активність; діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акимович Є. Феномен українства / Є. Акимович. – Одеса : Прес-кур., 2014. – 304 с.

Бакіров С.В., Фісун О.А. Українські трансформації: специфіка, етапи, тенденції / С.В. Бакіров, О.А. Фісун / Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 2007. – С. 211 – 220.

Бурлачук В. Образ влади в сучасних теоріях глобалізації / В. Бурлачук / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009 – № 3 (липень-вересень) – С. 46 – 61.

Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология ХХІ века/ И. Валлерстайн; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева . – М. : Логос, 2003. – 368 с.

Гордієнко Б.С. Механізми адаптації сучасної української інтелігенції в транзитивному суспільстві / Б.С. Гордієнко / Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – 2002 – 291 с.

Згуровский М. З. Системный анализ. Проблемы, методология, приложения / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова; 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Наукова думка, 2011. – 725

Катаєв С. Трансформація сучасного українського суспільства: постмодерністський контекст / С.Катаєв / Людина і політика. – 1999 – № 3 – С. 15 – 30.

Куценко О. Становлення соціальних класів як вияв самоорганізаційних процесів у суспільстві / О. Куценко / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002 – № 4 – С. 110 – 123.

Новакcова О.В. Модернізація українського суспільства у контексті глобальних загальноцивільних змін / О.В. Новакова / Грані. – 2001 – № 3 – С. 30 – 39.

Методологія аналізу соціально-політичних проблем сучасного українського суспільства: підсумкові матеріали круглого столу, 17 червня 2004 р. / відп. ред. А. Решетніченко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2004. – 100 с.

Павко А. Діалектичний процес взаємозв’язку національної консолідації українців та їхнього євроінтеграційного вибору / А. Павко // Віче. – 2013, – № 24. – С. 12–14.

Хобта С.В. Теорія модернізації: генезис, еволюція і сучасний стан / С.В. Хобта / Грані. – 2006 – травень – червень – С. 100 – 106.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.