DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2019-52-2-135-145

ПРОФЕСІЙНА ПСИХІЧНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ МО УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ЇХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

О. Фурс

Анотація


У статті розглянуто проблему навчання основам психічної саморегуляції фахівців екстремальних видів діяльності Міністерства оборони України (далі – МО України) в процесі їх спеціальної психологічної підготовки. Обґрунтовано необхідність та актуальність вирішення зазначеної проблеми зважаючи на значні загрози для національної безпеки України в умовах російської воєнної агресії. Розроблена професійно-орієнтована модель розвитку здатності до саморегуляції у фахівців екстремальних видів діяльності МО України. Розроблений навчальний модуль “Спеціальна психологічна підготовка майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності МО України” в рамках дисципліни “психологія” для розвитку саморегуляції психічних станів і поведінки при виконанні професійних дій у небезпечних ситуаціях, який може стати технологією подальшого вдосконалення змісту, системи та процесу спеціальної психологічної підготовки слухачів вищих військових навчальних закладів МО України (далі - ВВНЗ), а також засобом моніторингу її ефективності.


Ключові слова


деструктивний психічний стан; здатність до саморегуляції; фахівці екстремальних видів діяльності; спеціальна психологічна підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бандурка О.М. Екстремальна юридична психологія в діяльності персоналу органів внутрішніх справ України. Харків. Нац. ун-т внутр. справ. 2005. 317 с.

Блінов О.А. Психічні стани військовослужбовців у процесі служби. Вісник Національного університету оборони України: Зб. наук. праць. Київ: НУОУ, 2013. Вип. 4 (35). C. 196 – 201.

Блінов О.А. Саморегуляція несприятливих емоційних станів людини у напружених умовах діяльності. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2013. Вип. 14. C. 21 – 29.

Дєніжна С.О., Сова М.О. Психологічна підготовка працівників правоохоронних органів до професійної діяльності в екстремальних ситуаціях. Проблеми сучасної психології. Київ. 2016. Вип. 32. С. 99-115 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_32_12 (дата звернення: 10.07.2019 року).

Ковшов Р.В. Теоретичні аспекти саморегуляції психічних станів військовослужбовців підрозділів спеціального призначення в особливих та екстремальних умовах. Актуальні проблеми психології : Зб. наук. праць. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2012. Т.7. Вип. 24. С. 122 – 134.

Колесніченко О.С. Психологічна готовність працівників МНС України до професійної діяльності в екстремальних умовах : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.09, Харків., 2011. 23 с.

Марьин М.И., Касперович Ю.Г. Психологическое обеспечение антитеррористической деятельности : учеб. Пособие. Москва: Академия, 2007. 208 с.

Мась Н.М. Психологічна підготовка військовослужбовців до дій у особливих умовах. Вісник Національного університету оборони України. Київ, 2014. Вип. 3. С. 280 – 285. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2014_3_51(дата звернення: 16.06.2019 року).

Матохнюк Л.О. Дослідження процесу формування психологічної готовності курсантів-прикордонників інженерних груп до професійної діяльності в ВВНЗ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2006. Вип. 10 (34). С. 222–229.

Миронець С.М., Тімченко О.В. Негативні психічні стани рятувальників в умовах надзвичайної ситуації : монографія. Київ.: Август Трейд, 2008. 249 с.

Павлик Н.В. Психологічна адаптація особистості в екстремальних умовах військової діяльності: Зб. наук. праць. Київ: Наук.-дослід. центр гуманітарних проблем Збройних сил України. 2005. Т. 8. № 4. С. 37– 41.

Швець Д.В. Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С.П. Бочарової (м. Харків, 30 бер. 2017 р.). Харків : ХНУВС, 2017. 240 с.

Ягупов В.В. Військова психологія : підручник Київ: Тандем, 2004. 656 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.