DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2019-53-3-61-69

КОПІНГ-ПОВЕДІНКА ПЕРШОКУРСНИКІВ ЗВО ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

В. Доценко, П. Макаренко

Анотація


Подано результати емпіричного дослідження гендерних особливостей використання стратегій і моделей копінг-поведінки у першокурсників закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання під час табірних зборів. Діагностовано, що дівчата частіше, порівняно з юнаками, переживають високий рівень психологічного стресу. Виявлено гендерні відмінності у сприйнятті стрес-факторів табірних зборів. Визначено, що у юнаків переважають просоціальні, пасивні та активні стратегії копінг-поведінки, а у дівчат домінують просоціальні, пасивні і прямі стратегії копінгу.


Ключові слова


гендер; копінг; майбутні працівники поліції; опановуюча поведінка; психологічний стрес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб. : Питер, 2009. 336 с.

Макаренко П.В. Гендерні особливості копінг-поведінки працівників ОВС // Вісник Національного університету оборони України. 2014. №4 (41). С. 252 – 256.

Нартова-Бочавер С. К. «Coping behavior» в системе понятий психологии личности // Психологический журнал. 1997. Т. 18. № 5. С. 20 – 30.

Родіна Н.В. Статево-рольова ідентичність особистості та особливості подолання стресу в ситуаціях загрози самоактуалізації // Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2015. № 1 (32). С. 32 – 37. URL: http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2015/1/08.pdf (дата звернення: 07.10.2019).

Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. СПб.: Питер, 2006. 256 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.