№ 3 (53) 2019

Зміст

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ АРМІЙ КРАЇН НАТО В ПРАКТИКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗС УКРАЇНИ PDF
Н Агаєв, С. Васильєв, С. Левіщенко 5-15
ОКРЕМІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ PDF
М. Барчій, О. Воронова 16-23
ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЖИТТЯМ: ЕМПІРИЧНИЙ РАКУРС PDF
Л. Березовська 24-32
ПСИХОЛОГІЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВІЙСЬКОВИМ ЛІДЕРОМ PDF
В. Вінтоняк 33-38
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ PDF
О. Войтех, К. Войтех 39-45
ПСИХОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ДСНС УКРАЇНИ PDF
Г. Гребенюк 46-53
КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ФАКТОР УСПЕХ АДАПТАЦІЇ НАЧАЛЬНИКІВ ВАРТ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ PDF
M. Dmytrenko 54-60
КОПІНГ-ПОВЕДІНКА ПЕРШОКУРСНИКІВ ЗВО ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ PDF
В. Доценко, П. Макаренко 61-69
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ДЕПРЕСІЇ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ PDF
І. Каряка, С. Фартушна 70-76
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН ТРИВОЖНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ НЕПОВНИХ СІМЕЙ PDF
І. Каськов, О. Хуртенко 77-83
ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ PDF
О. Ковальчук, Р. Мороз 84-93
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ І КОНФЛІКТІВ У ПРАЦЯХ МИСЛИТЕЛІВ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ PDF
М. Марценюк, С. Костю 94-99
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАВОСЛАВНО-ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ PDF
Л. Мар’яненко, І. Поклад 100-108
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
О. Міршук 109-118
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ PDF
С. Семенов, Д. Слурденко, В. Шевченко 119-132
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІСТІВ PDF
С. Стріха, Т. Комолаєва 133-140
OCOБЛИВOCТI I ЗAКOНOМIРНOCТI РOЗВИТКУ МOТИВAЦIЙНOЇ CФEРИ МAЙБУТНIX ПCИXOЛOГIВ В ПРOЦECI НAВЧAННЯ PDF
Т. Філатова 141-148
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА, ТОРТУР ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ PDF
Ю. Широбоков 149-157
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ COЦIAЛЬНOЇ КРEAТИВНOCТI OCOБИCТOCТI ЯК ТВOРЧOГO CУБ`ЄКТA ПEДAГOГIЧНOГO ПРOСТОРУ PDF
Б. Якимчук 158-165