ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ У СТУДЕНТІВ: СУЧАСНЕ ОСМИСЛЕННЯ

Автор(и)

  • В. Олійник Хмельницький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2018-49-1-68-73

Ключові слова:

внутрішньоособистісний конфлікт, студенти, студентський вік, самоактуалізація, заклад вищої освіти.

Анотація

У статті розкрито суть понять «внутрішньоособистісний конфлікт», «студентський вік»; висвітлено види внутрішньоособистісних конфліктів; виділено особливості внутрішньоособистісних конфліктів у студентів. Установлено, що внутрішньоособистісний конфлікт є одним із самих складних психологічних конфліктів, який панує у внутрішньому світі людини.

Біографія автора

В. Олійник, Хмельницький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

кандидат педагогічних наук, доцент,

Посилання

Булах І. С. Психологічний аналіз вивчення внутрішньоособистісних конфліктів у зарубіжних та вітчизняних джерелах [Електронний ресурс] / І. С. Булах, Ю. А. Гріненко // Міжнар. наук. форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – 2010. – Вип. 2. – С. 108-118. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2010_2_12. – Назва з титул. екрану.

Внутрішньоособистісні конфлікти студентів-психологів, які навчаються у ВНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Внутрішньоособистісних_конфліктів_студентів-психологів_навчаються_у_ВНЗ. – Назва з титул. екрану.

Євдокімова О. О. Соціально-психологічні особливості студентського віку та їх урахування в системі психологічного супроводу [Електронний ресурс] / О. О. Євдокімова. – Режим доступу: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2009/1_2_2009/13.pdf.pdf. – Назва з титул. екрану.

Желєзко А.М. Конфлікти у студентів у період навчання у ВНЗ [Електронний ресурс] / А.М. Желєзко. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua. – Назва з титул. екрану.

Конфлікти у студентів у період навчання у ВНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.br.com.ua/referats/Psychology/69417-2.html. – Назва з титул. екрану.

Пірен М. І. Конфліктологія : підруч. / М. І. Пірен. – Київ : «Вид. дім «Персонал», 2014. – 360 с.

Поняття внутрішньоособистісного конфлікту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/4107/86. – Назва з титул. екрану.

Студентський вік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://posibniki.com.ua/post-studentskiy-vik. – Назва з титул. екрану.

Тимофієва М. П. Внутрішньоособистісний конфлікт як криза гармонізації особистості / М. П. Тимофієва, Л. А. Любіна // Психологічний часопис. – № 2 (6). – 2017. – С. 111-121.

Чала О. А. Внутрішньоособистісний конфлікт як психологічний феномен [Електронний ресурс] / О. А. Чала // Актуальні проблеми психології : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. Костюка АПН України, 10 (7). С. 549-558. – Режим доступу: elibrary.kubg.edu.ua/1294/1/E_CHALA_APP_IS_IPSP.pdf. – Назва з титул. екрану.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-19

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ