DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2018-49-1-74-82

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СИНДРОМУ “ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ” У КУРСАНТІВ

Л. П’янківська

Анотація


У статті представлено результати дослідження синдрому “емоційного вигорання” у курсантів. Здійснено аналіз вираженості феномену вигорання та найбільш домінантних його симптомів. Виявлено взаємозв’язки синдрому з соціально-демографічними характеристиками, індивідуально-типологічними особливостями, рівнем стійких функціональних станів та показниками життєстійкості.


Ключові слова


синдром “емоційного вигорання”; резистенція, виснаження; напруження; перенасичення; монотонія; життєстійкість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М. – 1996. – 472 с.

Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания : диагностика и профилактика / Н. Е. Водопянова, Е. С. Старченкова. – СПб. : Питер, 2005. – 336 с.

Водопьянова, Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопянова. – СПб. : Питер, 2009. – 336 с.

Кодлубовська Т. Б. Аналіз особливостей прояву ознак професійного вигорання у співробітників правоохоронних органів / Т. Б. Кодлубовська. // Технології розвитку інтелекту, 2016. – № Vol 2, No

(16) // Технології розвитку інтелекту : ел. наукометр. наук. фах. журнал Інс-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, М. Л. Смульсон. – Вип.17. – 2017. – URL: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/archive.

Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И. Тест жизнестойкости / Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова. – М. : Смысл, 2006. – 63 с.

Міщенко М. С. Особливості дослідження синдрому емоційного вигорання за допомогою методики “Діагностики рівня емоційного вигорання” В. В. Бойко / М. С. Міщенко // Молодий вчений. – №4(19). – Херсон, 2015. – С. 103–106.

Орёл В. Е. Синдром психического выгорания личности. / В. Е. Орёл // Мифы и реальность – Х.: “Гуманитарный Центр” , 2014. – 296 с.

Собчик Л. Н. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики. / Л. Н. Собчик. – СПб.: Издательство “Речь”, 2005. – 624 с.

Титаренко Т М., Ларіна Т. О. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека URL: http://lib.iitta.gov.ua/9065/1/Zhiznestoykost_lichnosti.pdf

URL:https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=https%3A%2F%2Fwww.psychologicalscience.org%2Fnews%2Fminds-business%2Fburnout-comes-in-three-varieties.html&anno=2&sandbox=1


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.