DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-13-18

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Л. Адаменко

Анотація


Стаття присвячена вивченню теоретичних підходів застосування копінг-стратегій, як одного із факторів що допомагає зберігати та відновлювати психічне здоров’я.


Ключові слова


копінг-стратегії; копінг-поведінка; психологія подолання; стрес; адаптація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Haan N . Coping and defense mechanisms related to personality inventories / N. Haan // Journal of Consulting Psychology. 1965. Vol. 29. P. 373–378.

Lazarus R. S. Folkman S . Stress, appraisal and coping. N. Y.: Springer Publishing House, 1984.

Kohn P. M., O’Brien-Wood C., Pickering D. I., Decicc T. L. The personal functioning inventory: A reliable and valid measure of adaptiveness in coping // Canadian Journal of Behavioural Science. 2003. Apr. P. 87–99.

Plutchick R . A general theory of emotions // R. Plutchick, H. Kellerman (Eds.), Emotion: Theory, research and experience. N. Y.: Academic Press, 1980. Vol. 1. P. 3–33.

Крюкова Т. Л. Психология совладающего поведения в разные периоды жизни: Дис. … докт. психол. наук. Кострома, 2005.

Максименко С.Д. Основи генетичної психології. –К.: НПУ Перспектива, 1998.-320с.

Роменець В.А.: творчість і праці: зб.ст. /упоряд. П.А. Мясоїд.- К.: Либідь, 2016.-272 с.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості та детермінанти його побудови// Мистецтво життєтворчості особистості. У 2-х част. Част.1.-К., 1997.-С.206-227.

Швалб Ю.М. Психологические модели целепологания.- К.:Сти-лос, 1997. -240 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.