№1 (54) 2020

Зміст

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF VIEWS OF FOREIGN SCIENTISTS ON STRESS AND ITS CONSEQUENCES PDF
M. Avramenko 5-12
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ PDF
Л. Адаменко 13-18
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ PDF
В. Алещенко, А. Шумейко 19-28
ГЕНЕЗИС ТРИВОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОВІДНОЇ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ PDF
Я. Андрушко 29-36
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
В. Артюхова, О. Кравченко, Д. Приходько 37-44
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СТРЕСОГЕННИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПСИХІКУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
С. Василенко 45-50
ЗАГАЛЬНОМЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТРЕНІНГУ ІЗ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ PDF
І. Вахоцька, М. Шестопалова 51-57
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ PDF
В. Вінтоняк, В. Кузіна 58-65
АКМЕОЛОГІЗАЦІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА САМОМОНІТОРИНГУ PDF
Г. Гандзілевська, Е. Балашов, О. Колесник 66-73
ОСОБЛИВОСТІ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ У РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ КОНФЛІКТІ PDF
Ю. Горбенко, О. Горбенко 74-82
FORMING FIRE-FIGHTERS’ PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL READINESS TO DEAL WITH THE CONSEQUENCES OF EMERGENCY PDF
M. Dmytrenko, M. Kryshtal, S. Golovchenko 83-88
МОТИВАЦІЯ ДОМАГАНЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ PDF
Г. Закалик, Г. Легендзевич 89-94
ВПЛИВ РЕФЛЕКСІЇ НА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
С. Іллющенко 95-103
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ ДО НЕГАТИВНИХ ЧИННИКІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
І. Каськов 104-113
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ КАТЕГОРІЇ "ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ДО ДІЯЛЬНОСТІ" У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
А. Кириченко 114-120
МАНІПУЛЯЦІЇ ЯК УМОВА ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ НА ОСОБИСТІСТЬ СТУДЕНТА PDF
С. Макаренко, О. Войцеховська 121-128
АКТИВІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
А. Романишин, А. Неурова 129-136
ПСИХОТРАВМУЮЧІ ФАКТОРИ БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
С. Павлушенко 137-143
ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРЕСІЧНИХ СІМ’ЯХ PDF
З. Романець 144-152
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСІБ, КОТРІ ПРАЦЮЮТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ PDF
О. Свідерська 153-159
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬК (СИЛ): СТРУКТУРА ЧИННИКІВ PDF
В. Стасюк 160-166
ГУМОР У ПСИХІЧНОМУ ЖИТТІ ЛЮДИНИ PDF
В. Теслюк, В. Теслюк, А. Чеберяко 167-172
ПСИХОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ПЕРЕЖИВАЄ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ PDF
Т. Третьякова, В. Станішевська 173-178
THE DIAGNOSTICS AND CORRECTION OF THE MENTAL STATES OF THE SERVICEMAN, WHO ARE EXPERIENCING PHANTOM PAINS PDF
O. Khmiliar 179-185
ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ PDF
О. Хуртенко, І. Якимчук 186-192
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕННЯ КОМАНДИРОМ PDF
С. Черевичний 193-199
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ – ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF
О. Шемчук 200-209
ПРОБЛЕМА АСЕРТИВНОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
М. Шинкар 210-214
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. Юркова 215-220
ПОТЕНЦІАЛ САМОАКТУАЛІЗАЦІІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ЇЇ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ PDF
Б. Якимчук, Н. Рижкова 221-226