ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ

Автор(и)

  • В. Алещенко Гуманітарний інститут Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1560-7318
  • А. Шумейко Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6883-3744

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-19-28

Ключові слова:

військовий психолог, імідж психолога, іміджеві характеристики, професійно-важливі якості, формування іміджу.

Анотація

В статті розкриті особливості формування іміджевих характеристик як атрибуту професіоналізації військових психологів, проведено порівняльний аналіз в трьох вибірках з їх різним професійним досвідом. Проаналізовано ряд професійно-важливих якостей психолога, які беруть участь у формуванні іміджу фахівця та його діяльності. Визначено пріоритетні напрямки формування іміджевих характеристик військових психологів в процесі їх підготовки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. Алещенко, Гуманітарний інститут Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

доктор психологічних наук, професор

А. Шумейко, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ад’юнкт науково-організаційного відділення

Посилання

Алещенко В.І. Імідж Збройних Сил України: теорія і практика формування: монографія. Київ: НУОУ, 2010. 272 с.

Бозаджиев В. Имидж психолога. Москва : Академия Естествознания, 2009. 220 с.

Бубнова С. Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная система. Психологический журнал. 1999. Т.20, № 5. С. 38–44.

Елисеева О. Имидж как фактор доверия психологу-консультанту : автореф. дис. … канд. психол. наук : специальность 19.00.05. Москва, 2011. 26 с.

Зима О., Полубєдова А. Діагностика ціннісних орієнтацій студентів. Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (м. Харків, 22 квітня 2016 року). Харків : Видавництво НТМТ, 2016. С. 2910–2914. URL : http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/12719/1/5_Zima_Polubedova_Tezy.pdf

Ільницька У. Паблік рилейшнз збройних сил як фактор демократизації та оптимізації цивільно-військових відносин : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Львів, 2006. 213 с.

Кубіцький С. До проблеми формування позитивного іміджу військово-службовця Збройних Сил України. Вісник національної академії оборони України. 2007. № 2 (4). С. 80–88.

Новік Л. Психологічні складові іміджу психолога. Психологія: реальність і перспективи. 2015. Вип. 4. С. 173–176.

Леонтьев Д. Методика изучения ценностных ориентаций. Москва : Смысл, 1992. 17 с.

Панасюк А. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехніки. Москва : Деловая книга, 2008. 266 с.

Петрова Е. Психология имиджа: Психосемиотический поход. Психология как система направлений : ежегодник Российского психологического общества. 2002. Т. 9. Вып. 2. С. 432–454.

Почепцов Г. Имиджелогия. Москва : Рефл-бук ; Киев : Ваклер, 2006. 576 с.

Сорокоумова С., Белоногов Е., Корнилов Л. Развитие профессионально значимых личностных качеств у будущих психологов службы специального реагирования. Педагогика и психология. 2015. № 3. С. 47–52.

Требін М. Армія та суспільство: соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформації. Харків : ІНЖЕК, 2004. 404 с.

Фетискин Н., Козлов В., Мануйлов Г. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва : Издательство Института Психотерапии. 2005. 490 с.

Чебикін О., Астрєйко С. Імідж психолога та можливості його формування. Наука і освіта. 2010. № 8. С. 44–48.

Чебикін О., Ковальова О. Психологічні особливості формування основ професійного іміджу. Одеса, 2009. 223 с.

Шепель В. Имиджелогия: как нравиться людям. Москва : Народное образование, 2002. 576 с.

Boulding K. The Image. Knowledge in Life and Society. Ann Arbor, MI : University of Michigan Press, 1956. 175 p.

Bruce B. Images of power. How the image makers shape our leaders. London : Kogan Page, 1992. 192 р.

Simonson A., Schmitt B. H. Marketing Aesthetics: The Strategic Management of Brands, Identity, and Image. New York : The Free Press, 1997. 368 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-23

Як цитувати

Алещенко, В., & Шумейко, А. (2020). ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ. Вісник Національного університету оборони України, 54(1), 19–28. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-19-28

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ