DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-29-36

ГЕНЕЗИС ТРИВОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОВІДНОЇ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ

Я. Андрушко

Анотація


Життя сучасної людини постійно стає джерелом її переживань та тривоги. У статті проаналізовано теоретичний контекст дослідження тривоги у психоаналітичних, неопсихоаналітичних, гуманістичних та біхевіористичних підходах. На емпіричному рівні з’ясовано особливості вияву тривоги в працівників ризиконебезпечних професій. Нами засвідчено взаємозв’язок емоційного вигорання, депресії та тривоги у контексті роботи працівників рятувальної служби.


Ключові слова


тривога; особистість; ризиконебезпечні професії; емоційне вигорання; афективна сфера особистості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике. / Л. Ф. Бурлачук. – Киев: Научная мысль, 1989. – 200 с.

Гоулман Д. Емоційний інтелект. / Д. Гоулман. – К.: Vivat, 2019. – 512 с.

Изард К. Э. Психология эмоций. / К. Э. Изард. – СПб.: Питер, 2012. – 464 с.

Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе / Н. Мак-Вильямс // Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2007. – 480 с.

Мей Р. Проблема тревоги. / Р. Мей. - М.: Просвещение, 2001. – 237 с.

Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности.

/ В. С. Мерлин. – М.: Педагогика, 1986. – 254 с.

Немов Р. С. Психология: учебник для студентов высших педагогических заведений. В 3 кн. Кн. 1. Общие основы психологии. 4-е изд. / Р. С. Немов. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 687 с.

Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М.Степанов. – К.: «Академвидав», 2006. – 424 с.

Прыгин Г.С. Психология самостоятельности: монография. / Г. С. Прыгин. – Ижевск, Набережные Челны: Изд-во Института управления, 2009. – 408 с.

Спилбергер Ч. Тревога и тревожность: хрестоматия: [учебное пособие] / сост. В.М. Астапов. – Санкт-Петербург : Пер Сэ, 2008. – 240 с.

Фрейд З. Истерия и страх: В 10-ти т. Т. 6. / З. Фрейд. – Архангельск: Правда Севера, 2006. 358 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.