ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-37-44

Ключові слова:

активні методи, компетентності, освітній процес, квест, проект.

Анотація

В статті обґрунтовується необхідність використання активних та інтерактивних методів навчання у закладах вищої освіти. На основі аналізу науково-педагогічної літератури та узагальнення потреб студентів виокремлено такі активні методи навчання, як проектування, моделювання професійних ситуацій, ігри, кейси, квестові технології тощо, орієнтованих на вимоги суспільства та особистість майбутнього фахівця, на розвиток його пізнавальної мотивації, активну участь у саморозвитку, оволодіння професійними компетенціями. Запропоновано рекомендації щодо впровадження активних методів у навчальний процес. Доведено, що використання активних й інтерактивних методів навчання при підготовці спеціалістів у закладах вищої освіти сприяє формуванню пізнавальної мотивації, формуванню в них навичок роботи в команді, ефективному засвоєнню навчального матеріалу, розвитку комунікативних навичок, формуванню свідомої професійної компетентності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. Артюхова, Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба

кандидат психологічних наук,  доцент 

О. Кравченко, Національна академія Національної гвардії України,

кандидат психологічних наук, доцент

Д. Приходько, Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба

кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Артьомова М., Бедь В. Компетентнісний підхід в процесі модернізації ВНЗ / М. Артьомова, В. Бедь // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікація : український науковий журнал. – 2011. – № 5. - С. 57-62.

Галиця І. Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів / І. Галиця, О. Галиця // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 105.

Доронина Н.Н. Организация учебного процесса в вузе с использованием активных методов обучения: методы обучения студентов в вузе / Н.Н. Доронина // Социология образования. – 2011. – № 3. – С. 33.

Сокол І. М. Квест як сучасна інноваційна технологія навчання / І. М. Сокол // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2013. – Вип. 7. – С. 168–171.

Компетентнісний підхід як управлінський механізм реорганізації системи вищої освіти України / І. І. Федорова, М. М. Житник // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2013. - № 3. - С. 38-46.

Концепція латерального мислення Е. Боно як основа активізації творчої діяльності майбутніх інженерів-педагогів. / Л. В. Штефан // Теорія і практика упр. соц. системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2014. - № 2. - С. 27-33.

Kaivola T., Salomaki T., Taina J. In quest for better understanding of student learning experiences. // Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012. - №46. Р. 8–12.

Shvedova Y. Pedagogical conditions of forming of the learning activity of students in the system of high professional education. «Science and world», 2015. Ni (21). Р. 108-111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-24

Як цитувати

Артюхова, В., Кравченко, О., & Приходько, Д. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Національного університету оборони України, 54(1), 37–44. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-37-44

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ