DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-51-57

ЗАГАЛЬНОМЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТРЕНІНГУ ІЗ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

І. Вахоцька, М. Шестопалова

Анотація


У статті подано загальнометодологічні та організаційно-методичні підходи щодо розробки тренінгу із розвитку стресостійкості у комбатантів, яка являє собою динамічну характеристику особистості, що під впливом певних умов та обставин може або знижуватися, або піддаватися корекції і розвитку.


Ключові слова


тренінг; стресостійкість; комбатант; корекція; розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Su Mon Kyaw-Myint and Lyndall Strazdins. Occupational stress. Health of People, Places and Planet. ANU Press. 2015. Р. 81-94.

Сидоренко, Е.В. (2002). Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. СПб.: Речь, 2002. 208 с.

Ришко Г.М. Психологічні особливості розвитку стресостійкості у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: дис. канд. психол. наук. К., 2014. 255 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.