АКМЕОЛОГІЗАЦІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА САМОМОНІТОРИНГУ

Автор(и)

  • Г. Гандзілевська Національний університет «Острозька академія» Національний університет «Острозька академія», Україна https://orcid.org/0000-0002-6137-8344
  • Е. Балашов Національний університет «Острозька академія», Україна https://orcid.org/0000-0002-6486-0494
  • О. Колесник Національний університет «Острозька академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-66-73

Ключові слова:

акмеологізація, українська інтелігенція, тактики самопрезентації, акмеологічні ресурси, самомоніторинг.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми акмеологізації представників української інтелігенції. Смисложиттєві орієнтації та життєстійкість виділено основними показниками цього процесу. Зосереджено увагу на залежності акмеологізації досліджуваних від використання ними тактик самопрезентації. За допомогою тесту смисложиттєвих орієнтацій (Д.Леонтьєва), що є адаптованою версією тесту «Ціль в житті» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамбо і Леонарда Махоліка, Шкали виміру тактик самопрезентації С. Лі і Б. Куіглі, опитувальника щодо самооцінки життєстійкості (модифікація опитувальника Фольверга на контактність Т. Ларіної) та коефіцієнта кореляції Пірсона, емпірично виявлено обернений кореляційний зв’язок між показниками смисложиттєвих орієнтацій шкали «Локус контролю - Життя» та такими тактиками самопрезентації, як «Вибачення» та «Прагнення сподобатись», між показниками життєстійкості та тактикою «Вибачення». Окрім того, застосування опитувальника «Шкала самомоніторингу» М. Снайдера, дозволив виявити кореляційний зв'язок показників самомоніторингу з певними тактиками самопрезентації («Бажання сподобатись», «Повідомлення про досягнення», «Приклад для наслідування», «Вибачення»). Такий результат може спрямувати один із напрямків корекційної роботи, спрямованої на оптимізацію акмеологізації представників української інтелігенції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Г. Гандзілевська, Національний університет «Острозька академія» Національний університет «Острозька академія»

доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки

Е. Балашов, Національний університет «Острозька академія»

кандидат психологічних наук

доцент кафедри психології та педагогіки

О. Колесник, Національний університет «Острозька академія»

магістр психології

Посилання

Андреев В. И. Проверь себя. Десять тестов оценки интеллигентности, конкурентоспособности и творческого потенциала личности / В. И. Андреев // Народное образование. – 1994. - № 3. С. 64.

Гандзілевська Г. Б. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс): монографія. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018. – 484 с.

Гримов О.А. Самопрезентация и самоидентификация личности в социальных сетях // Бъдещите изследвания: материали за 9-а международна научна практична конференция. Психология и социология. Музика и живот. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – Т. 21. – С. 20-27.

Давидов П.Г. Інтелігентність як ідеологія моральної відповідальності: засоби формування національної інтелігенції. Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 95-річчя заснування Донецького національного технічного університету): матеріали Всеукраїнської нау-ково-практичної конференції). Красноармійськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. С.79-82.

Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций / Д.А. Леонтьев. – [2-е изд.]. – М.: Смысл, 2000. – 18 с.

Молодиченко Т. А. Стратометрическая концепция акмеологизации личности и социальная стратификация общества / Т. А. Молодиченко // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. Философия. Психология. Педагогика. – 2010. – Вып. 1. – С. 83–87.

Оксентюк Н. В. Психологічна генеза рефлексії української інтелігенції : автореф. дис. На здобуття науко.ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Наталія Володимирівна Оксентюк. – Острог, 2014. – 20 с.

Титаренко Т. М. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека : [навч. посіб.] / Титаренко Т. М., Ларіна Т. О. – К. : Марич, 2009. – 76 с.

Baumeister, R. F. (1984). Paradoxical effects of supportive audiences on performance under pressure: The home field disadvantage in sports championships. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 47(1), 85-93.

Lee, S., Quigley, B., Nesler, M., Corbett, A. & Tedeschi, J. (1999). Development of a self-presentation tactics scale. Personality and Individual Differences, #26, 701-722.

Snyder, M. (1974). Self-monitoring of expressive behavior. Journal of personality and social psychology, # 30, 526–537.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-24

Як цитувати

Гандзілевська, Г., Балашов, Е., & Колесник, О. (2020). АКМЕОЛОГІЗАЦІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА САМОМОНІТОРИНГУ. Вісник Національного університету оборони України, 54(1), 66–73. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-66-73

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ