МОТИВАЦІЯ ДОМАГАНЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ

Автор(и)

  • Г. Закалик Національний університет «Львівська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0001-6387-8871
  • Г. Легендзевич Національний університет «Львівська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-89-94

Ключові слова:

освітня діяльність, студент, мотивація досягнення, емоційне переживання, неуспіх, невдача, страх перед невдачею.

Анотація

Стаття присвячена питанню мотивації домагань як початкового компонента успішної діяльності студентів закладів вищої освіти. Визначено, що мотивація домагань, зокрема у навчанні, сприяє досягненню успіху і в майбутній діяльності молоді. Зокрема, більшість орієнтована на здобуття майбутньої професії та отримання фахових знань. Неуспішна особистість переважно інфантильна, що гальмує досягнення успіху.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Г. Закалик, Національний університет «Львівська політехніка»

старший викладач кафедри теоретичної та практичної психології

Г. Легендзевич, Національний університет «Львівська політехніка»

старший викладач кафедри теоретичної та практичної психології

Посилання

Аткинсон Дж. Теория о развитии мотивации. М. : Акварель. 2006. 367 с.

Губіна А. М. Простір мотиваційного успіху у професійному самовизначенні особистості. Актуальні проблеми психології: [зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, В. Д. Потапової]. К. 2008. Т. ХV, част. 1. С. 213–218.

Закалик Г. М., Терлецька Ю. М., Шувар Н. М. Психологія розвитку та успіху особистості: навч. посіб. Львів: Львівська політехніка. 2019. 488 с.

Занюк С. С. Психологія мотивації. К. : Либідь. 2002. 304 с.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб. : Питер. 2000. 411 с.

Макклелланд Д. Мотивация человека. СПб. : Питер. 2007. 627 с.

Максименко С. Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. К.: МАУП. 2000. 256 с.

Психологія: Підручник для студентів / за ред. член-кор. АПН України Ю. Л. Трофименко. К.: Либідь. 2001. 560 с.

Смолякова І.А., Кізь О.В. Вивчення мотивації успіху та боязні невдач у студентів коледжу. Фізико-математична освіта. 2017. Вип. 4(14). С. 92-96.

Хекхаузен Х. Мотивация деятельности. СПб.: Питер. 2003. 860 с.

Weiner B. Human motivation. N.Y.. 1980. 428 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-24

Як цитувати

Закалик, Г., & Легендзевич, Г. (2020). МОТИВАЦІЯ ДОМАГАНЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ. Вісник Національного університету оборони України, 54(1), 89–94. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-89-94

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ