DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-89-94

МОТИВАЦІЯ ДОМАГАНЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ

Г. Закалик, Г. Легендзевич

Анотація


Стаття присвячена питанню мотивації домагань як початкового компонента успішної діяльності студентів закладів вищої освіти. Визначено, що мотивація домагань, зокрема у навчанні, сприяє досягненню успіху і в майбутній діяльності молоді. Зокрема, більшість орієнтована на здобуття майбутньої професії та отримання фахових знань. Неуспішна особистість переважно інфантильна, що гальмує досягнення успіху.


Ключові слова


освітня діяльність; студент; мотивація досягнення; емоційне переживання; неуспіх; невдача; страх перед невдачею.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аткинсон Дж. Теория о развитии мотивации. М. : Акварель. 2006. 367 с.

Губіна А. М. Простір мотиваційного успіху у професійному самовизначенні особистості. Актуальні проблеми психології: [зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, В. Д. Потапової]. К. 2008. Т. ХV, част. 1. С. 213–218.

Закалик Г. М., Терлецька Ю. М., Шувар Н. М. Психологія розвитку та успіху особистості: навч. посіб. Львів: Львівська політехніка. 2019. 488 с.

Занюк С. С. Психологія мотивації. К. : Либідь. 2002. 304 с.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб. : Питер. 2000. 411 с.

Макклелланд Д. Мотивация человека. СПб. : Питер. 2007. 627 с.

Максименко С. Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. К.: МАУП. 2000. 256 с.

Психологія: Підручник для студентів / за ред. член-кор. АПН України Ю. Л. Трофименко. К.: Либідь. 2001. 560 с.

Смолякова І.А., Кізь О.В. Вивчення мотивації успіху та боязні невдач у студентів коледжу. Фізико-математична освіта. 2017. Вип. 4(14). С. 92-96.

Хекхаузен Х. Мотивация деятельности. СПб.: Питер. 2003. 860 с.

Weiner B. Human motivation. N.Y.. 1980. 428 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.