ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ ДО НЕГАТИВНИХ ЧИННИКІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-104-113

Ключові слова:

стресостійкість, адаптація, самореалізація, психоемоційний стан, дистрес, емоційно-вольові якості, стрес-фактори, психологічна стійкість.

Анотація

У статті досліджуються теоретичні аспекти формування стресостійкості студентів ВНЗ до негативних чинників навколишнього середовища. Стійкість до стресу у студента ВНЗ розглядається як індивідуальна здатність організму зберігати нормальну працездатність, зберігати необхідний ступінь адаптації до впливу екстремальних факторів середовища і професійної діяльності, як збереження здатності до соціальної адаптації, збереження значущих міжособистісних зв’язків, забезпечення успішної самореалізації, досягнення життєвих цілей, збереження адаптивного потенціалу працездатності, збереження здоров’я.Основними аспектами формування стресостійкості студентів ВНЗ до негативних чинників навколишнього середовища є: соціальна підтримка,психологічна компетентність особистості, особистісні,фізичні, інформаційні, інструментальні, матеріальні ресурси, методи психічного тренування, методи імітаційного моделювання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. Каськов, НПУ імені М.П. Драгоманова

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології

Посилання

Акарачкова Е. С. Хронический стресс и нарушение профессиональной адаптации / Е. С. Акарачкова // Журнал неврологии и психиатрии. – 2011. – № 5. – С. 56–59.

Башинська Ю. І. Стрес. Його адаптаційний та негативний вплив на організм людини. Комплексні способи подолання стресу / Ю. І. Башинська, В. В. Заріцька // Хист. – 2013. – № 15. – С. 76.

Апанович О. О. Теоретико-методологічні особливості психологічної стійкості / О. О. Апанович // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – 2011. – № 8. – С. 167–174.

Корольчук В.М. Стресостійкість і адаптивний потенціал особистості в стресогенних умовах [Електронний ресурс] / В. М. Корольчук. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchdpu/psy/2010_82_1/korolchuk.pdf.

Бодров В. А. Информационный стресс / В. А. Бодров. – М. : ПЕР СЭ, 2004. – 382 с.

Корнійчук Н. М. Перебіг адаптаційних процесів та формування стресостійкості студентів молодших курсів факультету фізичного виховання і спорту / Н. М. Корнійчук, А. М. Ляшевич, В. О. Киричук // Вісник Запорізького університету. – 2014. – С. 223–227

Нагирнер И. И. Условия формирования стрессоустойчивости в образовательном процессе Вуза [Электронный ресурс] / И. И. Нагирнер // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5. – Режим доступа : http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22713.

Черпіта М. М. Стресостійкість / М. М. Черпіта, А. Ю. Гурич, О. М. Джеджула // Наукові записки [Вінницького національного аграрного університету]. Сер. : Соціально-гуманітарні науки. – 2013. – Вип.2.– С. 202–208.

Ришко Г. М. Психологічна технологія розвитку і підтримки стресостійкості особистості науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів / Г. М. Ришко // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Вид-во «Фенікс», 2014. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Вип. 19. – С. 86–93.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-25

Як цитувати

Каськов, І. (2020). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ ДО НЕГАТИВНИХ ЧИННИКІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Національного університету оборони України, 54(1), 104–113. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-104-113

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ