DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-114-120

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ КАТЕГОРІЇ "ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ДО ДІЯЛЬНОСТІ" У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

А. Кириченко

Анотація


У статті здійснено теоретичний аналіз стану проблеми психологічної готовності особистості до діяльності. Розглянуто різні підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо визначення категорії психологічна готовність, які склалися в ході історичного розвитку та осмислення цього явища.


Ключові слова


установка; готовність; психологічна готовність; особистість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.П. Социальная психология личности. Москва: Аспект Пресс, 2001. 300 с.

Грачева Ю.А. “Психологическая готовность” в системе современного психолого- педагогического знания: Вестник. Санкт Петербург, 2000. 250 с.

Дьяченко М.И., Кандыбович М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности. Минск: изд. БГУ, 1976. 176 с.

Жукова В.Ф. Психолого - педагогический анализ категории “Психологическая готовность”: журнал. Томск: изд.Томск, 2012. 153.

Корольчук М. С., Крайнюк М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: навч. посіб. Київ: Ніка-Центр, 2006. 576 с.

Колесніченко О. С., Мацегора Я. В., Воробйова В. І. Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності поза межами пункту постійної дислокації: монографія. Харків : Національна акад. НГУ, 2016. 335 с.

Платонов Ю.П. Профессионально-педагогическая направленность мастера производственного обучения. Ленинград, 1987. 215с.

Пенькова Н.Є. Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення Антитерористичної операції: дис. … канд. психол. наук : 19.00.09. Харьків, 2015. – 215 с

Самойленко О.О. Формування психологічної готовності мобілізованих військовослужбовців-прикордонників до ведення бойових дій: дис. … канд. психол. наук : 19.00.09. Хмельницький, 2018. – 309 с

Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. Москва, 1966. 315 с.

Фомин А.С. Проблемы формирования психологической готовности к управленческой деятельности. Москва, 2014. 234 с.

Ядов В.А. Методология и техника социологического исследования. Тарту, 1969. 227 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.