DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-121-128

МАНІПУЛЯЦІЇ ЯК УМОВА ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ НА ОСОБИСТІСТЬ СТУДЕНТА

С. Макаренко, О. Войцеховська

Анотація


У статті розглянуто питання впливу сучасної української реклами на зміну культурних запитів населення шляхом впровадження певних цінностей і стандартів. Рекламні стандарти, цінності, які вона пропагує, претендують на роль загальнолюдських норм поведінки, яким потрібно слідувати. Здійснено аналіз дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених психолого-педагогічної і методичної літератури з даної проблеми. Емпірично доведено, що маніпуляції у рекламі відбуваються шляхом нав'язування ідей, установок, мотивів, стереотипів поведінки. Особлива увага в статті скерована на використання маніпулятивних технік та основних рекламних ефектів, що впливають на емоційно-почуттєву сферу (ефект привабливості, ефект авторитету, ефект подяки, ефект кольору) у впливі на психіку людини.


Ключові слова


реклама; соціальна реклама; маніпуляції; установки; мотиви; стереотипи поведінки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусенко А. С. Соціальна реклама в Україні: здобутки та перспективи / А. С. Андрусенко // Маркетинг в Україні. – 2006. – Т. 3, №1. – С.4-5.

Беликова Ю.В. Эмоции в социальной рекламе / Ю.В. Беликова // Социальная реклама в современном обществе. – 2011. – Т. 1. №10. – С. 22-24.

Василик М.А., Вершинін М.С. Політична та соціальна реклама: / М. А. Василик, М. С. Вершинін. – Москва : Гардарики, 2001. – 328 с.

Геращенко Л. К. Психология рекламы / Л. К. Геращенко. – М.: Астрель, 2006. – 298 с.

Денисенко Л. Д. Реклама в нашому житті / Л. Д. Денисенко. – К.: Наука і світ.– 2008. – 56 с.

Димшиц М. Н. Манипулирование покупателем/ М. Н. Димшиц. – Москва : Омега–Л, 2004. – 252 с.

Доценко Е. Л. Психологія маніпуляції: феномени, механізми і захист / Е. Л. Доценко. – Москва : ЧеРо, 1997. – 344 с.

Зелінський С. А. Маніпуляції масами і психоаналіз. Маніпулювання масовими психічними процесами / С. А. Зелінський. – СПб. : Видавничо-Торговий Дім "Скіфія", 2008. – 248 с.

Зінченко В. П. Великий психологічний словник / упоряд. і ред. Б.Г. Мещеряков, В. П. Зінченко. – СПб.: Прайм – Еврознак, 2007. – 672 с.

Ильясов Ф. Н. Рекламная цивилизация. Возможен ли переход от конкуренции реклам к конкуренции качеста/ Ф. Н. Ильясов // Социол. исслед. – 2009. – Т. 2, №. 7. – С. 95-100.

Кара – Мурза С. Г. Маніпуляція свідомістю / С. Г. Кара – Мурза. – К.: Орріяні, 2000. – 448 с.

Лапин Н. И. Социокультурные трансформации / Н. И. Лапин. – Москва : Иф Ран, 2000. – 174 с.

Лященко А. В Соціально–культурний вплив реклами на формування та зміну ціннісних орієнтацій / А.В. Лященко // Соціальні комунікації. Літературознавство. – Дніпропетровськ :ДНУ, 2008. – С. 71-76.

Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности / Л. Н. Федотова. – М.: Наука, 2005. – 181 с.

Шейнов В. П. Манипулирование сознанием / В. П. Шейнов. – М.: Харвест, 2010. – 768 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.