DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-144-152

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРЕСІЧНИХ СІМ’ЯХ

З. Романець

Анотація


У статті йдеться про завдання і перешкоди забезпечення здорового розвитку особистості дитини у пересічних сім’ях. Основним завданням розвитку є формування функціонального комплексу Я дитини, від чого залежить набуття здорових адекватних механізмів підтримання психологічного гомеостазу із орієнтацією на саморозвиток психіки як системи. Перешкодою постають батьківська некомпетентність у завданнях психічного розвитку дитини, власні психологічні проблеми, застосування методів впливу на дитину, не усвідомлюючи їх стресогенності, травматичності і наслідків для інтегративної діяльності мозку і психіки загалом, що призводять до виникнення відносно дезінтегрованих дисфункційних станів у роботі психіки дитини, до спотворення роботи її Я-регуляторних механізмів, що виявляється у зовнішньому поведінковому відреаговуванні дітей у вигляді емоційної нестриманості, агресивності, неслухняності, опозиційності, втраті мотивації до пізнавальної цілеспрямованої активності.


Ключові слова


управління розвитком; здоровий розвиток особистості; Я- регуляторні механізми психіки; психологічний гомеостаз; стресогенність; батьківсько-дитячий вплив; дезінтегрований стан; дисфункційний стан; стрес-реакція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Жигалкіна (Лебедєва) Н.В. Проблема здоров’я в психологічній науці. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. Том 21. Випуск 4 (42). 2016. ISSN 2304–1609.

Зозуля Т.В.Основы социальной и клинической психиатрии.Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия»,2001. –224с.

Леонгард К. Акцентуированные личности.– К: Вища школа,1989, - 375 с.

Либин А.В. Дифференциальная психология на пересечении европейских, российских и американских традиций М.:Смысл, 1999–532 с.

Лушин П. В. Екологічна допомога особистості в перехідний період: екофасилітація [Текст] : Монографія / Лушин П. В. - Київ, 2013. – 296 с. – (Серія «Жива книга»; Т.2).

Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика / Пер.с англ. – .: Класс, 1998. – 438 с.

Москаленко В.В.Соціальна психологія. Підручник.Видання 2-е – К.:Центр учбової літературию 2008 – 688с..

Операционализированная Психодинамическая Диагностика (ОПД)-2. Руководство по диагностике и планированию терапии. Перевод: M.A. Гончаров, И.О. Кириллов, П.А. Фролов "Академический Проект" 2015 - 464 с.

Психология здоровья / под ред. Г. С. Никифорова. — СПб.: Речь, 2003. – 458с.6.

Сигел Д. Майндсайт. Новая наука личной трансформации.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9311463

Shapiro F, HofmanmA. EMDR-Institut Deutscland Вступний семінар з методу EMDR Посібник ч.1Copyraight.1994.Інтерн. адреса: www. EMDR-Institut.de

Dealing with psychological trauma in school children/ Науковий звіт. Підготовлено:Віталій Климчук, виконавчий директор інституту психічного здоров’я УКУ, Львів: Вид-во Інституту психічного здоров'я УКУ, 2016 – 23 с. www.ipz.org.ua

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_384


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.