ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРЕСІЧНИХ СІМ’ЯХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-144-152

Ключові слова:

управління розвитком, здоровий розвиток особистості, Я- регуляторні механізми психіки, психологічний гомеостаз, стресогенність, батьківсько-дитячий вплив, дезінтегрований стан, дисфункційний стан, стрес-реакція.

Анотація

У статті йдеться про завдання і перешкоди забезпечення здорового розвитку особистості дитини у пересічних сім’ях. Основним завданням розвитку є формування функціонального комплексу Я дитини, від чого залежить набуття здорових адекватних механізмів підтримання психологічного гомеостазу із орієнтацією на саморозвиток психіки як системи. Перешкодою постають батьківська некомпетентність у завданнях психічного розвитку дитини, власні психологічні проблеми, застосування методів впливу на дитину, не усвідомлюючи їх стресогенності, травматичності і наслідків для інтегративної діяльності мозку і психіки загалом, що призводять до виникнення відносно дезінтегрованих дисфункційних станів у роботі психіки дитини, до спотворення роботи її Я-регуляторних механізмів, що виявляється у зовнішньому поведінковому відреаговуванні дітей у вигляді емоційної нестриманості, агресивності, неслухняності, опозиційності, втраті мотивації до пізнавальної цілеспрямованої активності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

З. Романець, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Жигалкіна (Лебедєва) Н.В. Проблема здоров’я в психологічній науці. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. Том 21. Випуск 4 (42). 2016. ISSN 2304–1609.

Зозуля Т.В.Основы социальной и клинической психиатрии.Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия»,2001. –224с.

Леонгард К. Акцентуированные личности.– К: Вища школа,1989, - 375 с.

Либин А.В. Дифференциальная психология на пересечении европейских, российских и американских традиций М.:Смысл, 1999–532 с.

Лушин П. В. Екологічна допомога особистості в перехідний період: екофасилітація [Текст] : Монографія / Лушин П. В. - Київ, 2013. – 296 с. – (Серія «Жива книга»; Т.2).

Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика / Пер.с англ. – .: Класс, 1998. – 438 с.

Москаленко В.В.Соціальна психологія. Підручник.Видання 2-е – К.:Центр учбової літературию 2008 – 688с..

Операционализированная Психодинамическая Диагностика (ОПД)-2. Руководство по диагностике и планированию терапии. Перевод: M.A. Гончаров, И.О. Кириллов, П.А. Фролов "Академический Проект" 2015 - 464 с.

Психология здоровья / под ред. Г. С. Никифорова. — СПб.: Речь, 2003. – 458с.6.

Сигел Д. Майндсайт. Новая наука личной трансформации.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9311463

Shapiro F, HofmanmA. EMDR-Institut Deutscland Вступний семінар з методу EMDR Посібник ч.1Copyraight.1994.Інтерн. адреса: www. EMDR-Institut.de

Dealing with psychological trauma in school children/ Науковий звіт. Підготовлено:Віталій Климчук, виконавчий директор інституту психічного здоров’я УКУ, Львів: Вид-во Інституту психічного здоров'я УКУ, 2016 – 23 с. www.ipz.org.ua

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_384

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-25

Як цитувати

Романець, З. (2020). ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРЕСІЧНИХ СІМ’ЯХ. Вісник Національного університету оборони України, 54(1), 144–152. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-144-152

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ