DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-153-159

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСІБ, КОТРІ ПРАЦЮЮТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

О. Свідерська

Анотація


Особливість здійснення професійної діяльності у екстремальних обумовлена зовнішніми (ризикогенними) й внутрішніми (індивідуально-психологічними) факторами які можуть негативно впливати на стан емоційної та психічної стійкості при її реалізації.


Ключові слова


екстремальна ситуація; психічна стійкість; адаптивний потенціал; задоволеність роботою; вольова сфера особистості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Десслер Г. Управление персоналом / Пер. с англ. — М.: “Издательство БИНОМ”, 1997. — 432 с.

Кузнецов П.С. Адаптация как функция развития личности / под ред. Р.Х. Тугушева. Саратов: Изд. Саратовского университета, 1991. - 73 с.

Психологическая помощь в кризисных ситуациях / И. Г. Малкина Пых. – М.: Эксмо, 2008. – 928 с.

Склень О.І. Психологічні особливості поведінкових стратегій подолання стресу в професійній діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / О.І. Склень. – Харків, 2008. 24 с .

Столяренко A.M. Прикладная юридическая психология: учебное пособие для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 639 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.