DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-167-172

ГУМОР У ПСИХІЧНОМУ ЖИТТІ ЛЮДИНИ

В. Теслюк, В. Теслюк, А. Чеберяко

Анотація


У статті досліджується вплив гумористичних засобів на психічне життя людини. Аналізуються наукові праці вчених щодо дослідження функцій гумору у житті особистості. Підкреслено регулятивну роль гумору у якості механізму психологічного захисту. Встановлено, що сьогодні з метою впливу на здоров’я людини застосовують: сміхотерапію та гуморотерапію; йогу сміху; сміх у духовних практиках; лікарняну клоунаду.


Ключові слова


гумор; сміхотерапія; гуморотерапія; йога сміху; сміх у духовних практиках; лікарняна клоунада.

Повний текст:

PDF

Посилання


Домбровская И. С. Юмор в контексте психологической практики / С. Домбровская // Консультативная психология и психотерапия. – 2015. – № 1. – С. 95-108.

Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло») / К. Лоренц. Пер. с нем. – М. : Прогресс, 1994. – 272 с.

Мартин Р. Психология юмора: пер. с англ. / Р. Мартин // Под ред.В. Куликова. Спб. : Питер, 2009. – 480 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб : Издательство «Питер», 2000. – 712 с. : ил. – (Серия «Мастера психологии»).

Фаррелли Ф. Провокационная терапия / Фаррелли Ф., Брандсма Д. / Пер. с англ. – Екатеринбург : Изд-во «Екатеринбург», 1996. – 216 с.

Чепмен А. Проблемно-ориентированная психотерапия / Чепмен А., С. Чепмен-Сантана. – СПб : Питер, 2001. – 240 с.

Шпортун О. М. Стилі та форми гумору у континуумі «норма-патологія» / О.М.Шпортун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2017. – Вип.1. – С.68 – 74.

Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / Ирвин Ялом. – М. : Класс, 2014. – 576 с. – Библиотека психологии и психотерапии.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.