DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-173-178

ПСИХОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ПЕРЕЖИВАЄ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ

Т. Третьякова, В. Станішевська

Анотація


У статті обґрунтовуються психологічні маркери особистості, яка переживає внутрішньоособистісний конфлікт. Для послідовного вивчення внутрішньоособистісних конфліктів виявлено характерні для них ознаки у когнітивній, емоційній та поведінковій сферах.


Ключові слова


внутрішньоособистісний конфлікт; особистість; когнітивна сфера; емоційна сфера; поведінкова сфера.

Повний текст:

PDF

Посилання


Чистяков С.А. Внутрішньоособистісні конфлікти та особливості їх психопрофілактики і психокорекції у курсантів вищого військового навчального закладу: дис. канд. психол. н. Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2003. 162 с.

Астапов В.М. Функциональный подход к изучению тривоги. Психологический журнал. 1992. Т.13. №5. С. 111-120.

Калмыкова Е.С. Исследования психотерапии за рубежом: некоторые методологические проблемы. Психологический журнал. 1992. Т.13. №6. С. 54-64.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию, становление человека. М.: Изд-во гр. «Прогресс». 1994. С. 196-202.

Кон И.С. В поисках себя: Личность и её самосознание. М.: Политиздат, 1984. 335 с.

Соколова Е.Т. Особенности самооценки при невротическом развитии личности. Дис… канд. психол. наук. М.: МГУ, 1991. С. 65-81.

Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1982. 123 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.