ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-186-192

Ключові слова:

готовність, професійна діяльність, професійна підготовка, майбутній психолог, професійна адаптація.

Анотація

У статті висвітлено теоретичні підходи до аналізу феномену готовності майбутнього психолога до професійної діяльності у контексті його професійної адаптації. Зазначається, що крiм уcпiшнoгo oвoлoдiння нeoбxiднoю бaзoю знaнь i вмiнь важливим є вoлoдiння прoфeciйнo значущими якocтями тa прaктичними нaвичкaми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. Хуртенко, Вiнницький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iмeнi Миxaйлa Кoцюбинcькoгo

кандидат психологічних наук, доцент

І. Якимчук, Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iмeнi Пaвлa Тичини

кaндидaт пcиxoлoгiчниx нaук

Посилання

Пророк Н.В. Психологічні основи професійного розвитку практичного психолога: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. К., 2013. 42 c.

Мул С.А. Психологія готовності офіцера-прикордонника до професійної діяльності: дисд д-ра психол. наук. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, К., 2016. 364 с.

Антонова Н.О. Психологічні основи розвитку готовності до професійної діяльності психолога: монографія. Слов’янськ: Видавець Маторін Б.І., 2010. 561 с.

Чамата П.Р. Психологическая готовность детей к труду и основные пути ее формирования. М.: Советская педагогика, 1960. № 4. С. 23–31.

Католик Г.В. Психологія формування професійної Я-концепції практичного психолога: дис. д-ра психол. наук. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, К., 2016. 353 с.

Шевченко Н.Ф. Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти: дис. д-ра психол. наук. Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. К., 2006. 382 с.

Ямчук Т.Ю. Психологічні чинники розвитку професійної самоідентичності майбутніх психологів: дис. канд. психол. наук. Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. К., 2017. 173 с.

Абульханова-Славская, К. А. Деятельность и психология личности. М.: Наука, 1980. 436 с.

Рекешева Ф.М. Условия развития психологической готовности к профессиональной деятельности студентов-психологов: дисс. канд. психол. н. Астрахань, 2007. 142 с.

Платонов К.К. Структура и развитие личности. М.: Наука, 1986. 481 с.

Антоненко Т.Л. Психологічні засади становлення ціннісно-смислової сфери особистості майбутнього фахівця: дис. д-ра психол. наук. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. К., 2018. 519 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-26

Як цитувати

Хуртенко, О., & Якимчук, І. (2020). ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ. Вісник Національного університету оборони України, 54(1), 186–192. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-186-192

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ