DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-186-192

ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ

О. Хуртенко, І. Якимчук

Анотація


У статті висвітлено теоретичні підходи до аналізу феномену готовності майбутнього психолога до професійної діяльності у контексті його професійної адаптації. Зазначається, що крiм уcпiшнoгo oвoлoдiння нeoбxiднoю бaзoю знaнь i вмiнь важливим є вoлoдiння прoфeciйнo значущими якocтями тa прaктичними нaвичкaми.


Ключові слова


готовність; професійна діяльність; професійна підготовка; майбутній психолог; професійна адаптація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Пророк Н.В. Психологічні основи професійного розвитку практичного психолога: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. К., 2013. 42 c.

Мул С.А. Психологія готовності офіцера-прикордонника до професійної діяльності: дисд д-ра психол. наук. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, К., 2016. 364 с.

Антонова Н.О. Психологічні основи розвитку готовності до професійної діяльності психолога: монографія. Слов’янськ: Видавець Маторін Б.І., 2010. 561 с.

Чамата П.Р. Психологическая готовность детей к труду и основные пути ее формирования. М.: Советская педагогика, 1960. № 4. С. 23–31.

Католик Г.В. Психологія формування професійної Я-концепції практичного психолога: дис. д-ра психол. наук. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, К., 2016. 353 с.

Шевченко Н.Ф. Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти: дис. д-ра психол. наук. Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. К., 2006. 382 с.

Ямчук Т.Ю. Психологічні чинники розвитку професійної самоідентичності майбутніх психологів: дис. канд. психол. наук. Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. К., 2017. 173 с.

Абульханова-Славская, К. А. Деятельность и психология личности. М.: Наука, 1980. 436 с.

Рекешева Ф.М. Условия развития психологической готовности к профессиональной деятельности студентов-психологов: дисс. канд. психол. н. Астрахань, 2007. 142 с.

Платонов К.К. Структура и развитие личности. М.: Наука, 1986. 481 с.

Антоненко Т.Л. Психологічні засади становлення ціннісно-смислової сфери особистості майбутнього фахівця: дис. д-ра психол. наук. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. К., 2018. 519 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.