ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ – ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. Шемчук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна https://orcid.org/0000-0002-0641-0313

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-200-209

Ключові слова:

професійне мислення, жінки-військовослужбовці, мислення, професійна діяльність.

Анотація

У публікації автором розкрито психологічні особливості, принципи та підходи до формування професійного мислення молодших спеціалістів жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Досліджено рівні та відповідні їм напрями його вдосконалення, комплекс методів і способи їх реалізації, психологічні чинники та закономірності формування професійного мислення фахівців на основі рівневих механізмів мисленнєвих процесів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Шемчук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

здобувач

Посилання

Берн М. Ш. Гендерная психология. СПб. : Прайм-Еврознак, 2004. 320с.

Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008. 358 с.

Гура Т. Є. Психологія розвитку професійного мислення у майбутніх психологів у процесі фахової підготовки: автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.07, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2014. 44 с.

Життєві домагання особистості : монографія / Т. М Титаренко та ін. ; за ред. Т. М. Титаренко. К. : Педагогічна думка, 2007. 456 с.

Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд. СПб.: Питер, 2009. 368 с.

Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как творческий процесс (эмоционально-компонентные аспекты педагогического творчества): автореф. дис. ... докт. психол. н. Л.: 1981. 31 с.

Кашапов М. М. Психология профессионального педагогического мышления : дис. докт. психол. наук 19.00.07 «Педагогическая психология» Ярославль, 2000. 444 с.

Кулюткин Ю.Н. Творческое мышление в профессиональной деятельности учителя. Вопросы психологии. 1986. № 2. С. 21-30.

Луньов В. Є. Психологічні особливості становлення професійного мислення особистості у системі органів Внутрішніх Справ України : автореф. дис. канд. псих. наук: 19.00.01. Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Одеса, 2013. 29 с.

Москаленко О. В. Акмеология профессиональной карьеры личности: [учебное пособ.; под общ. ред. А. А. Деркача]. М. : Изд-во РАГС, 2007. 352 с.

Осьодло В. І. Психологія професійного становлення офіцера: [монографія]. К. : ПП «Золоті ворота», 2012. 463 с.

Потапчук Є. М. Педагогічні методи моделювання психологічних факторів оперативно-службової діяльності прикордонників. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2011. № 57. С. 65–68.

Прикладні аспекти військової психології : навчальний посібник / колектив авторів; за заг. ред. В. І. Осьодла. К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. 236 с.

Flanagan L.G. The critical incident technique. Psycholo.Bull. 1954, v.51, P. 327-358.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-26

Як цитувати

Шемчук, О. (2020). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ – ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету оборони України, 54(1), 200–209. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-200-209

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ