ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • О. Юркова Гуманітарний інститут Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Україна https://orcid.org/0000-0002-5679-6584

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-215-220

Ключові слова:

психологічна готовність, функціональний підхід, особистісний підхід, військовослужбовці, військова діяльність.

Анотація

У статті висвітлено теоретичні підходи до аналізу феномену готовності особистості до професійної діяльності. Наведено аналітичний огляд цього поняття різними вченими. Проаналізовано поняття готовності військовослужбовців до дій в екстремальних умовах.

Встановлено, що психологічна готовність військових залежать від особливостей нервової системи, життєвого досвіду, професійних знань, навичок, мотивації та інших особливостей індивіда.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Юркова, Гуманітарний інститут Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

ад`юнкт

Посилання

Брoдoвcькa В. Й., Пaтрик I. П., Яблoнькo В. Я. Тлумaчний cлoвник пcиxoлoгiчниx тeрмiнiв в укрaїнcькiй мoвi : cлoвник. 2-e видaння. Київ : Прoфecioнaл, 2005. 224 c.

Кокун О. Зміст та структура психологічної готовності фахівців до екстремальних видів діяльності : Проблеми екстремальної та кризової психології : збірник наукових праць. Вип. 7. – Харків: УЦЗУ, 2010.

Криворучко П.П. Осьодло В.І. Терещенко Л.Ф. Психологічна робота у миротворчих операціях : Навчальний посібник. – К.: НАОУ ім. Івана Черняховького, 2004. – 284 с.

Левитов Н.Д. О психических состояниях человека : М.: Просвещение, 1967. – 343 с.

Максименко С. Д. Морально-психологічне забезпечення службової діяльності Прикордонних військ України : Підручник / С. Максименко, Б. Олексієнко. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2001. – 448 с.

Морально-психологічне забезпечення підрозділів Збройних Сил України : підручник. [А.О. Кобзар, В.Т. Марценківський, П.М. Слюсаренко та ін.]. - К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. 496 с.

Мул С.А. Психологія готовності офіцера-прикордонника до професійної діяльності. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ, 2016.

Пушкин, В.Н., Нерсесян Л.С. Железнодорожная психология /В.Н. Пушкин, Л.С. Нерсесян. – М.: Транспорт, 1971. – 240 с.

Рудик П. А. Психологія : підручник. – М. : ФиС, 2006. – 239 с.

Сафін О.Д. Психологія управлінської діяльності командира : Навчальний посібник. – Хмельницький: вид-во АПВУ, 1997. – 123 с.

Смирнов Б. А, Доглополов Е. В. Психология деятельносты в екстремальних ситуациях : Харків : Гуманітарний центр, 207, - 276 с.

Тимчeнкo A. В. Прoфeccиoнaльный cтрecc рaбoтникoв OВД Укрaины (кoнцeптуaлизaция, прoгнoзирoвaния, диaгнocтикa и кoррeкция) : диcс. … д-рa пcиxoл. нaук. Xaрькoв : НУВД, 2003. 427 c.

Ухтомский, А.А. Физиологический покой и лабильность как биологические факторы : Собрание сочинений в 6 т., 1951.

Хміляр О.Ф. Психологічна підготовна солдатів і офіцерів / О. Хміляр / Вісник Національного університету оборони України. – 2013. – № 1 (32). – С. 217-311.

Юрчeнкo В. М. Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди дocлiджeння пcиxiчниx cтaнiв людини : дис.. д-рa пcиxoл. нaук / Iнcтитут пcиxoлoгiї iм. Г. C. Кocтюкa AПН Укрaїни. Київ, 2009. 481 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-26

Як цитувати

Юркова, О. (2020). ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету оборони України, 54(1), 215–220. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-215-220

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ