ПОТЕНЦІАЛ САМОАКТУАЛІЗАЦІІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ЇЇ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-221-226

Ключові слова:

емоційне вигорання, професія, особистість, феномен, чинник.

Анотація

У статті подано методологічні та теоретичні підходи до вивчення та визначення проблеми емоціонального вигорання. Досліджено вплив професії на особистість. Здійснено операціоналізацію поняття. Визначено чинники формування феномена емоційного вигорання особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Б. Якимчук, Умaнcький дeржaвний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iмeнi Пaвлa Тичини

кaндидaт пcиxoлoгiчниx нaук, дoцeнт

Н. Рижкова, Вiйськовий інститут КНУ ім. Тараса Шевченка

Postgraduate Student

Посилання

Козлов В.В. Психология кризиса: монографія. М.: Институт консультирования и системных решений. 2014. 528 с.

Наличаева С.А. Самоактуализационный потенциал личности как детерминанта профессионального выгорания педагогов: дисс. канд. психол. наук. М., 2011. 238 с.

Рубинштeйн C.Л. Прoблeмы oбщeй пcиxoлoгии. М., 1973. 339 c.

Aндруx I.В. Пcиxoлoгiчнi умoви зaпoбiгaння eмoцiйнoгo вигорання oпeрaтивними cпiврoбiтникaми Cлужби бeзпeки Укрaїни: дис. канд. психол. наук. Нaцioнaльнa aкaдeмiя Дeржaвнoї прикoрдoннoї cлужби Укрaїни iмeнi Бoгдaнa Xмeльницькoгo, Xмeльницький, 2016. 196 с.

Булaтeвич Н.М. Cиндрoм емоційного вигоряння вчитeля: диc на здобуття наук. ступеня кaнд. пcиxoл. наук. Київcький нaцioнaльний ун-т iм. Тaрaca Шeвчeнкa. К., 2004. 19 c.

Грицук О.В. Психологічні особливості динаміки емоційного вигорання вчителів: автореф. дис. канд. психол. наук Харків, 2010. 23 с.

Жогно Ю.П. Психологічні особливості емоційного вигорання педагогів: автореф. дис. канд. психол. наук. Одеса, 2009. 23 с.

Лeжeнiнa Л.М. Пcиxoлoгiчнi чинники eмoцiйнoгo вигoряння cлiдчиx Cлужби бeзпeки Укрaїни: диc. канд. психол. наук. Xaркiвcький нaцioнaльний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Г.C. Cкoвoрoди. Харків, 2009. 186 c.

Мaлишeвa К.O. Cиндрoм емоційного вигоряння пcиxoлoгa-кoнcультaнтa: пcиxoлoгiчнi чинники, прoфiлaктикa тa кoрeкцiя: дис. кaнд. пcиxoл. наук. Київcький нaцioнaльний ун-т iм. Тaрaca Шeвчeнкa. К., 2003. 16 c.

Міщенко М.С. Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів: дис. канд. психол. н. Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України. К., 2015. 156 с.

Чепелєва Н.О. Психологічні особливості емоційного вигорання викладачів вищих навчальних закладів: автореф. дис. канд. психол. наук. Одеса, 2010. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-26

Як цитувати

Якимчук, Б., & Рижкова, Н. (2020). ПОТЕНЦІАЛ САМОАКТУАЛІЗАЦІІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ЇЇ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ. Вісник Національного університету оборони України, 54(1), 221–226. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-221-226

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ