DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-5-13

ПСИХОЛОГІЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ

Л. Березовська, Т. Ямчук

Анотація


У статті представлено результати теоретичного та емпіричного дослідження міжособистісних взаємин подружньої пари. Визначено, що найбільш благополучними є ті сім’ї, які мають менший стаж подружнього життя. Задоволеність шлюбом залежить від особливостей сімейного оточення, від спілкування та взаємодії у конфлікті, від ціннісних орієнтацій. У парах досліджуваних зі значним стажем подружніх взаємовідносин  кореляційні зв’язки є більш сильними та значимими.


Ключові слова


міжособистісні взаємини; подружні пари; задоволеність шлюбом; конфліктна взаємодія; ціннісні орієнтації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 2-е изд. М. : Независимая фирма «Класс», 2007. 208 с

Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я. , Дубровская Е.М. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений. Спецпрактикум по социальной психологии. Изд-во МГУ, 1987. 120 с.

Андреева Т. В. Психология современной семьи : монографія. СПб. : Речь, 2005. 244 с.

Корольчук М.С. Психологія сімейних взаємин. К.: Ніка-центр, 2011. 296 с.

Помиткіна Л.В. Психологія сім’ї: навч. посіб. К.: Вид-во Нац. авіац. унту «НАУ-друк», 2010. 270 с.

Роджерс К. Брак и его альтернативы. Позитивная психология семейных отношений; пер. с англ. Е. Г. Разановой. М. : Этерна, 2006. 320 с. (Современная психология).

Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования : учеб. пособие. М. : Гардарики, 2008. 320 с.

Пезешкиан Н. Тренинг семейных отношений. 33 и 1 форма партнерства; [пер. с нем.]. 3-е изд. М.: Институт позитивной психотерапии, 2009. 288 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.