№3 (56) 2020

Зміст

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

ПСИХОЛОГІЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ PDF
Л. Березовська, Т. Ямчук 5-13
ПЕДАГОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ PDF
Г. Гандзілевська, І. Костюшко 14-20
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КІНЕЗІОЛОГІЇ У ПРОГРАМІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ АТО PDF
С. Грилюк 21-25
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ ДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ PDF
Р. Дужий 26-32
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ КЕРІВНИКІВ PDF
В. Кузіна, Є. Шугалій, В. Пеньковський 33-39
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ ПОВІДОМЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
М. Кузьменко, І. Сіткарь 40-47
ОРГАНІЗАЦІЙНА (КОРПОРАТИВНА) КУЛЬТУРА У ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ОЦІНКА ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ Й ВПРОВАДЖЕННЯ PDF
О. Куций 48-57
ЕМПІРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЧЛЕНІВ ТАНКОВОГО ЕКІПАЖУ PDF
Т. Кучерява 58-69
СТИМУЛЯЦІЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я PDF
Л. Литвинчук 70-75
ON THE MAIN LEVELS OF ACADEMIC CIVIL-MILITARY RELATIONS PDF
Y. Loboda 76-80
ЗДОРОВА ПОВЕДІНКА ТА ЇЇ ПОРУШЕННЯ В СВІТОСПРИЙМАННІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ PDF
М. Марценюк 81-87
ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ГРДУ ТА ДИСЛЕКСІЄЮ PDF
О. Перепада 88-95
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ PDF
О. Свідерська 96-101
КОНЦЕПЦІЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
О. Сиропятов, Н. Дзеружинська, О. Шемчук, К. Марущенко 102-111
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕРСОНАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ PDF
О. Тімченко, В. Барко 112-119
ПОЛІТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
Т. Траверсе 120-126
СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF
В. Філіпов, Л. Наливайко 127-133
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК У ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛАХ PDF
М. Фомич, М. Кришталь, Н. Вовк 134-139
СПЕЦИФІКА МЕХАНІЗМІВ ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ СЛІДЧИМИ НА ПІДОЗРЮВАНИХ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. Чепур 140-146
МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ PDF
Д. Чопа, А. Дерев’янчук, Ю. Франчук, Н. Козир 147-155
«LIVING BOOK» AS PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF ORPHANS UPBRINGING PDF
А. Shydelko, L. Kuzo 156-160