DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-26-32

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ ДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ

Р. Дужий

Анотація


У статті представлено теоретичний аналіз сучасного стану психологічної підготовки військовослужбовців, які направляються до міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки, як необхідної передумови готовності до виконання завдань за призначенням. Висвітлено та проаналізовано міжнародне законодавство та вітчизняні існуючі рекомендації, керівні документи в галузі сучасної миротворчості.


Ключові слова


психологічна підготовка; операції з підтримання миру та безпеки; національний персонал; професійно-психологічний відбір; стійкість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Агаєв Н.А. Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України: підручник : у 2 ч. Ч. 1. / Н. А. Агаєв, В. Г. Дикун, В. С. Чорний та ін.; заг. ред. В. В. Стасюк. – Бровари : ТОВ -7БЦ, 2020. – 46 с.

Довідник для фахівців структур морально-психологічного забезпечення. URL: https://dovidnykmpz.info/psycho/psykholohichna-pidhotovka. – 106-110 с.

Закон України “Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”, ідентифікатор 613-XIV від 28.12.2015.

Мась Н.М. Психологічна підготовка військовослужбовців до дій у особливих умовах. Вісник Національного університету оборони України 3 (40)/2014. – 280-285 с.

Наказ Міністерства оборони України № 23 від 18.01.2016 “Про затвердження Інструкції з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0206-16#Text.

Організаційна психологія. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/ fpsyg. 2018.00103/full.

Сімко Р.Т. Психологічна підготовка і готовність працівників патрульно-постової служби міліції до професійної діяльності. Проблеми сучасної психології, випуск 2, 2011. – 777-787 с.

Сергієнко Н.П. Особливості психологічної стійкості особистості під час подолання критичних ситуацій. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/bitstream/123456789/4065/1/Сергієнко.pdf.

Ягупов В.В. Військова психологія: Підручник. – Київ: Тандем, 2004. –154 c.

Langholtz, H. J. “The psychology of peacekeeping: Genesis, ethos, and application. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology. URL: https://psycnet.apa.org/record/1998-10825-002.

Loscalzo Y., Giannini M., Gori A., Di Fabio A. “The Wellbeing of Italian Peacekeeper Military: Psychological Resources, Quality of Life and Internalizing Symptoms”. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00103/full.

Meredith L.S., Sherbourne C.D., Gaillot S. J., Hansell L., Ritschard H. V., Parker A. M., Glenda W. “Promoting Psychological Resilience in the U.S. Military”. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4945176.

Raju M.S.V.K. “Psychological aspects of peacekeeping operations” Industrial Psychiatry Journal, 2014 Jul-Dec; 23(2): 149–156. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4361978.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.